Kontakt

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MULTI-MEDYK Spółka z o.o.

Plac Św. Macieja 8
50-244 Wrocław

Kontakt, Telefony:
centrala – 71 321 60 03
sekretariat – tel/fax 71 321 64 98
e-mail: multimedyk.sekretariat@gmail.com

Prezes/sekretariat –  71 321 64 98
dyrektor ds. med. – 71 321 60 03 wew. 32
Inspektor OD – 71 792 66 33
księgowość – 71 321 63 55
kadry i płace – 71 322 69 22
statystyka med- 71 792 66 33
piel. koordynująca – 71 322 37 35
dział obsługi adm. – 71 322 36 11

Prezes NZOZ Multi-Medyk przyjmuje interesantów:
wtorki, czwartki  12:00 – 14:00.
Na spotkanie można umówić się osobiście sekretariacie
lub telefonicznie: 71 321 64 98
.

Dyrektor ds. medycznych przyjmuje interesantów:
pon, wt, czw, pt  13:00 – 14:00.
Na spotkanie można umówić się osobiście w rej. ogólnej I p.
lub telefonicznie:  883 497 667.

Skargi i wnioski przyjmowane są pisemnie
(osobiście, e-mail, poczta) w sekretariacie.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MULTI-MEDYK Spółka z o. o.- filia
Plac Maxa Borna 1-3
50-204 Wrocław

Kontakt, Telefony:
rejestracja – 71 328 80 61;  71 328 80 06
kierownik przychodni –  71 329 62 53
okulistyka dziec.-  71 322 98 64
punkt szczepień –  71 328 85 27
e-mail: multiborna@wp.pl

Obie poradnie znajdują się w centrum miasta, dojazd do nich jest bardzo dogodny.
1. na Macieja – tramwaj nr 7 i autobusy 144, 128.


2. na Borna – tramwaje nr 0, 15, 21 i autobus 144, 128.

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. czerwca 2018
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. czerwca 2018
  • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. czerwca 2018
  • Poradnia neurologiczna - I poł. lipca 2018
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. lipca 2018
  • Poradnia okulistyczna -  brak miejsc w 2018 r.

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61