Gabinet Stomatologii Ogólnej


 

Gabinet Stomatologii Ogólnej

lek. stom. Beata Fabczak-Łuczak

tel. 71 321 60 03 wew. 28,
pon – pt, 8:30 – 17:00,
gab. 118, I piętro

Pełny zakres usług: leczenie, usuwanie zębów, profilaktyka,
protezy akrylowe, szkieletowe, korony, mosty i naprawy protez. RTG zębów.

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. lutego 2018
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. lutego 2018
  • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. marca 2018
  • Poradnia neurologiczna - II poł. marca 2018
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortoped. - I poł. marca 2018
  • Poradnia okulistyczna -  brak miejsc w 2018 r.

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61