Laboratorium

Nasze medyczne laboratorium diagnostyczne oferuje szeroki zakres badań analitycznych.

Naszą uwagę koncentrujemy przede wszystkim na wysokiej jakości wykonywanych badań,
którą gwarantuje profesjonalny zespół analityków oraz nowoczesne wyposażenie laboratorium.


Multi-Medyk

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą i korzystania z usług laboratorium.

Współpracujemy z przychodniami i lekarzami rodzinnymi, dla których wykonujemy badania.
Przyjmujemy również pacjentów indywidualnych bez skierowania lekarskiego.

Rejestracja i informacja telefoniczna: 71 321 60 03 wew. 43
osobiście na III piętrze w rejestracji laboratoryjnej w dniu badania
Odbiór wyników codziennie 8.00 -18.00 na portierni przychodni na pl. Św. Macieja 8, w dniu badania wyniki są po godz. 15:00.

Certyfikat Uczestnictwa w ogólnopolskim Programie Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych (cykl 37) dla Multi-Medyka.

Co roku Laboratorium uczestniczy w Ogólnopolskim Centralnym i Powszechnym Programie Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych. W programie tym weryfikowana jest co miesiąc wiarygodność 27 podstawowych składników chemicznych krwi: m. in. Sód, Potas, Wapń, Magnez, Kreatynina, Bilirubina, Cholesterol, GGT, AST, ALT, Amylaza.

Laboratorium każdego roku spełnia wymagania kryteriów poprawności wyników.

Certyfikat Uczestnictwa SYSMEX INTERNATIONAL QUALITY ASSURANCE SYSTEM dla Laboratorium NZOZ Multi-Medyk sp z o.o. w 2014 roku przyznany Certyfikacją objęto analizator Sysmex K-4500 w ramach międzynarodowej kontroli jakości badań hematologicznych IQAS EIGHTCHECK w 2014 roku ( wykonano 5 próbek na 5 dostępnych)

w laboratorium

 

Laboratorium uczestniczy w zintegrowanym programie kontroli jakości STANDLAB IQS, prowadzi analizy w zakresie koagulacji. Ostatni certyfikat został wydany do dnia 30 kwietnia 2017 roku.
  • Kierownik Laboratorium: dr n. med. Majda Jacek

  • Z-ca kierownika: mgr. Namysłowska Krystyna tel. 71 321 60 03 wew. 42
Lp. Panel Badania
1 Ogólny Morfologia
Rozmaz krwi
OB
Badanie ogólne moczu
Glukoza
ASPAT
ALAT
GGTP
Bilirubina
Fosfataza alkaliczna
Cholesterol oraz frakcje HDL i LDL, triglicerydy
Kreatynina
Sód, potas magnez
2 Cukrzycowy Glukoza na czczo
Hemoglobina glikowana HbA1c
3 Tarczycowy TSH
fT4
fT3
anty TPO
anty TG
4 Wątrobowy Bilirubina
ASPAT
ALAT
GGTP
Fosfataza alkaliczna
HbsAg
HCV
5 Dla kobiet po 40 rż Morfologia
Badanie ogólne moczu
Cholesterol oraz frakcje HDL i LDL, triglicerydy
Glukoza
Wapń
Estradiol
FSH
TSH
CA 125
6 Dla mężczyzn po 40 rż Morfologia
Badanie ogólne moczu
Cholesterol oraz frakcje HDL i LDL, triglicerydy
Glukoza
TSH
PSA
Testosteron
1. BADANIE KRWI
Pacjent powinien być na czczo po 12 godzinach od przyjęcia ostatniego posiłku, z zachowaniem zmniejszonej aktywności fizycznej przed pobraniem.

2. BADANIE MOCZU:
Badanie ogólne moczu: codziennie od godz. 8.00-11.00 Sposób pobrania moczu: po uprzednim umyciu się, pobrać pierwszą poranną próbkę moczu z zachowaniem zasady środkowego strumienia, do specjalnego plastikowego pojemnika z nakrętką (pojemniki dostępne w aptekach). Podpisać imieniem i nazwiskiem. Mocz powinien być dostarczony do dwóch godzin od pobrania .Jeżeli jest przechowywany w lodówce (+4 C) to transport może być opóźniony do 24 godzin. Mocz do badania bakteriologicznego (pojemniki sterylne dostępne w aptekach): od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 Sposób pobrania moczu: po uprzednim umyciu się, w sposób sterylny pobrać pierwszą poranną próbkę moczu ze środkowego strumienia do specjalnego sterylnego pojemnika z nakrętką. Podpisać imieniem i nazwiskiem. Mocz powinien być dostarczony natychmiast po pobraniu.

3. BADANIE KAŁU:
Sposób pobrania: grudkę kału wielkości orzecha włoskiego pobrać do specjalnego plastikowego pojemnika. Podpisać imieniem i nazwiskiem. Dostarczyć jak najszybciej od momentu pobrania.
Badanie kału na pasożyty powinno być wykonane 3-krotnie w odstępach 2-3 dniowych.

4. ZBIÓRKA DOBOWA MOCZU:
Zbiórkę dobową moczu rozpoczyna się od drugiego oddania moczu, a kończy się na pierwszym oddaniu dnia następnego. Przed oddaniem każdej porcji moczu należy dokładnie umyć zewnętrzne narządy moczowo-płciowe. Naczynia do dobowej zbiórki moczu powinny być na tyle duże, aby pomieścić całą objętość zebranego moczu. Materiał należy przechowywać w temperaturze ok 4st.C w trakcie zbiórki. Po zakończeniu zbiórki należy dokładnie zmierzyć jej objętość następnie po dokładnym wymieszaniu należy przelać ok. 30-50 ml moczu do jednorazowego, plastikowego pojemnika. Pojemnik należy opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz zaznaczyć objętość zbiórki dobowej.

5. POBIERANIE MOCZU U NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI:
U niemowląt i małych dzieci można zastosować specjalne, jałowe woreczki, które nakleja się na uprzednio dokładnie umyte narządy moczowo-płciowe. Po zebraniu moczu woreczek odkleja się, zamyka i cały woreczek umieszcza w plastikowym pojemniku. UWAGA! nie należy przelewać moczu z woreczka do pojemnika.
U dzieci starszych, które potrafią oddać mocz na żądanie można zastosować metodę pobierania moczu ze środkowego strumienia. Przed pobraniem należy dokładnie umyć zewnętrzne narządy moczowo-płciowe, a następnie posadzić dziecko na nocniku z umieszczonymi wewnątrz dwoma pojemnikami. Podczas sikania pierwszy strumień trafia do najbliższego pojemnika, drugi środkowy, jako silniej wydalany, trafia do dalszego naczynia.

6. PRZYGOTOWANIE WYMAZU OKOŁOODBYTNICZEGO W KIERUNKU BADANIA JAJ OWSIKA
Metoda przylepca celofanowego według Grahama. Używa się przeźroczystego przylepca celofanowego. Pasek przylepca długości 5-7 cm i szerokości 2 cm przykłada się lepką stroną do fałdu odbytu a następnie tą stroną przykleja się na szkiełku podstawowym i ogląda pod mikroskopem. Wymaz należy wykonać po 2 godz. od zaśnięcia dziecka lub rano zaraz po przebudzeniu.

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - 5-6 dni
  • Poradnia chirurgii ogólnej - 1 tydzień
  • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. listopada 2017
  • Poradnia neurologiczna - I poł. grudnia 2017
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortoped. -  I poł. grudnia 2017
  • Poradnia okulistyczna -  koniec czerwca 2018 r.

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Laboratorium 71 321 60 03 wew. 44
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61