Smog – stężenia pyłów

Skąd pochodzi nazwa „smog”? Smog powstał z dwóch angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła).

Pył zawieszony  jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu. Cząsteczki te zawierają różne składniki jak np.: siarkę, związki organiczne (np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 µm, natomiast pył drobny PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm2-5.

Jak informuje GIS, najbardziej niebezpieczny dla zdrowia człowieka jest pył drobny o średnicy poniżej 2.5µm, bowiem dociera on do pęcherzyków płucnych, a nawet do naczyń krwionośnych, a stamtąd do krwiobiegu, stąd jest równo szkodliwy dla układu oddechowego jak i układu krążenia. Z kolei większe ziarna pyłu mogą powodować stany zapalne spojówek oraz błony śluzowej nosa i gardła. Szczególnie uważać powinny osoby cierpiące na choroby serca i płuc, osoby starsze i dzieci, gdyż są bardziej podatne na szkodliwe działanie pyłu zawieszonego. Szczególnie uważać powinny osoby aktywne fizycznie. Wysiłek fizyczny powoduje, że oddychamy szybciej i głębiej wdychając jednocześnie więcej szkodliwych cząstek. W przypadku osób starszych badania dowodzą, iż wysoki poziom pyłu zawieszonego jest związany ze zwiększeniem ryzyka hospitalizacji, a nawet zgonu z powodu chorób płuc i chorób sercowo-naczyniowych. Długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu zawieszonego sprzyja wystąpieniu przewlekłej zaporowej choroby płuc, a także zmniejszeniu sprawności i wydolności płuc. Krótkoterminowe narażenie na wysokie stężenie może nasilać objawy choroby płuc, różnych chorób o podłożu alergicznym (astma, egzema, katar sienny, zapalenie spojówek) i chorób serca (zwiększona krzepliwość krwi, zaburzenia rytmu), a także zwiększać podatność na infekcje dróg oddechowych.

smog

Normy stężeń pyłu zawieszonego zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO):

§ norma średniego 24-godz. stężenia pyłu PM10: 50 µg/m3

§ norma średniego rocznego stężenia pyłu PM10: 20 µg/m3

§ norma średniego 24-godz. stężenia pyłu PM2,5: 25 µg/m3

§ norma średniego rocznego stężenia pyłu PM2,5: 10 µg/m3

Normy stężeń dwutlenku azotu zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO):

§ norma średniego 1-godz. stężenia NO2: 200 µg/m3

§ norma średniego rocznego stężenia NO2: 40 µg/m3

Normy dwutlenku siarki zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)4:

§ norma średniego 24-godz. stężenia SO2: 20 µg/m3

§ norma 10-min. poziomu SO2 wynosi 500 µg/m3

Norma tlenku węgla zalecana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO):

§ norma średniego 8-godz. stężenia CO: 10000 µg/m3

Źródło: gis.gov.pl

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. maja 2018
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. maja 2018
  • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. czerwca 2018
  • Poradnia neurologiczna - I poł. czerwca 2018
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. czerwca 2018
  • Poradnia okulistyczna -  brak miejsc w 2018 r.

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61