Dowód osobisty u lekarza i na badaniu

BRAK DOWODU OSOBISTEGO – BRAK USŁUGI MEDYCZNEJ

Weryfikacja tożsamości pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej jest jednym z kluczowych elementów obszaru ochrony danych osobowych w każdej placówce medycznej. W praktyce, chcąc zweryfikować tożsamość konkretnej osoby fizycznej, prosimy o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem. Jest to najprostsza i najbardziej powszechna forma potwierdzania tożsamości osób fizycznych i jest obowiązkiem pracowników przychodni, tak jak w banku, ZUS-ie i in.

NIE ZAREJESTRUJESZ SIĘ DO LEKARZA BEZ DOWODU OSOBISTEGO!!

Dokument DO jest niezbędny przy rejestracji, zmiany w systemach informatycznych oraz przepisy ochrony danych osobowych wymuszają to na nas. Kluczem do rejestracji i weryfikacji jest numer PESEL. Wystarczy podać dowód osobisty, aby rejestratorka mogła nas zidentyfikować w systemie komputerowym i zweryfikować tożsamość pacjenta. Osoby rejestrujące się telefonicznie powinny przed wizytą okazać swój dowód osobisty w rejestracji w celu sprawdzenia i weryfikacji. Jeżeli dana osoba odmawia okazania  dokumentu potwierdzającego tożsamość, odmawiamy rejestracji i wykonania wizyty lekarskiej lub badania.

Z dowodem osobistym u lekarza, na badaniu oraz jako osoba upoważniona do odbioru recepty, zlecenia medycznego czy dokumentacji medycznej.

Weryfikacja tożsamości osoby, która prosi o wydanie recepty czy udostępnienie dokumentacji medycznej, jest obowiązkiem pracowników przychodni. Tylko w taki sposób zyskają oni pewność, że nie wydadzą dokumentacji medycznej osobie do tego nieupoważnionej, co stanowiłoby poważne naruszenie zasad ochrony danych osobowych. Weryfikacja tożsamości powinna ograniczać się tylko do okazania dowodu tożsamości, a nie jego kserowania lub skanowania!!
Jeżeli dana osoba odmawia okazania jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego tożsamość, odmawiamy udostępnienia dokumentacji medycznej.

 

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - I poł. października 2022
  • Poradnia chirurgii ogólnej - I poł. października 2022
  • Poradnia neurologiczna - I poł. listopada 2022
  • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. października 2022
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - I poł. grudnia 2022
  • Poradnia okulistyczna -  I poł. czerwca 2023

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. Św. Macieja 8 Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Rehabilitacja 71 322 18 73
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. M. Borna 1-3

71 328 80 06

71 328 80 61

 

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog