Kalendarz zdrowia

Kalendarz zdrowia, czyli kiedy się badać?

 Wczesne wykrycie atakującej nas choroby to warunek powrotu do zdrowia, a niekiedy nawet ocalenia życia. Dlatego musimy pamiętać o regularnych badaniach diagnostycznych. Zestaw badań, jakie powinniśmy wykonać po 30., 40. i 50. roku życia.

 

Wszyscy:

po 30. roku życia:

–        pomiar ciśnienia tętniczego krwi – raz w roku,

–        OB – raz w roku,

–        morfologia krwi – raz w roku,

–        cukier na czczo we krwi żylnej – raz w roku,

–        ogólne badanie moczu – raz w roku,

–        lipidogram (cholesterol, HDL, LDL, TG) – raz w roku,

–        ALT, AST, bilirubina – raz w roku,

–        badanie okulistyczne w kierunku jaskry – co 2 lata.

 

po 40. roku życia:

–        pomiar ciśnienia tętniczego krwi – raz w roku,

–        OB – raz w roku,

–        morfologia krwi – raz w roku,

–        cukier na czczo we krwi żylnej – raz w roku,

–        ogólne badanie moczu – raz w roku,

–        lipidogram (choloesterol, HDL, LDL, TG) – raz w roku,

–        ALT, AST, bilirubina – raz w roku,

–        badanie okulistyczne w kierunku jaskry – raz w roku,

–        EKG – raz w roku,

–        badanie palcem przez kiszkę stolcową – raz w roku, a od 45 roku życia corocznie przeprowadzić badanie na obecność krwi utajonej w stolcu

–        USG jamy brzusznej – co 3 –5 lat,

–        adanie gęstości kości ( densytometria) – co 3 lata,

 

po 50. roku życia:

–        pomiar ciśnienia tętniczego krwi – raz w roku,

–        morfologia krwi – raz w roku,

–        OB – raz w roku,

–        cukier na czczo we krwi żylnej,

–        ogólne badanie moczu – raz w roku,

–        lipidogram ( cholesterol, HDL, LDL, TG) – raz w roku,

–        ALT, AST, bilirubina – raz w roku,

–        badanie stężenia hormonów tarczycy ( T3, T4,) oraz TSH – raz w roku,

–        badanie okulistyczne w kierunku jaskry – raz w roku,

–        EKG – raz w roku,

–        badanie palcem przez kiszkę stolcową – raz w roku,

–        badanie na obecność krwi utajonej w stolcu – raz w roku,

–        kolonoskopia – raz na 5 lat,

–        spirometria – po 45 roku życia bezpłatnie, palacze tytoniu – raz w roku,

–        USG jamy brzusznej – co 2-3 lata,

–        badanie gęstości kości (densytometria) – co 2 lata, po 60 roku życia – raz w roku

 

Mężczyźni:

po 45. roku życia:

–        badanie prostaty przez odbytnicę – palcem i za pomocą USG,

–        PSA – co roku po skończeniu 50. roku życia lub po 40 roku życia, jeżeli na raka prostaty chorował ktoś w rodzinie.

 

Kobiety:

po 18. roku życia i/lub aktywnych seksualnie – badanie cytologiczne – co roku lub zgodnie z zaleceniami lekarza,

po 20. roku życia:

–        samokontrola piersi – raz na misiąc,

–        od 20. do 49. roku życia piersi przynajmniej raz na trzy lata powinien badać lekarz, a po 50. roku życia – badanie piersi przez lekarza – co rok.

 

po 25. roku życia:

–        profilaktyka raka szyjki macicy poprzez regularne wykonywanie badań cytologicznych u kobiet w wieku 25-59 lat – co 3 lata. Badanie to powinno być wykonane: ok. 12 miesięcy po rozpoczęciu współżycia płciowego, od 20. roku życia – co rok.

 

pomiędzy 30. a 40. rokiem życia

–        zwłaszcza jeśli na raka piersi lub jajnika chorowała ich matka, babka, siostra – kobiety powinny przynajmniej raz na dwa lata zrobić ultrasonograficzne badanie piersi ( USG),

–        badania prenatalne – diagnostyka prenatalna powinna być proponowana wszystkim kobietom, które w planowanym terminie porodu przekroczą 35. rok życia. Wskazaniem do badań prenatalnych mogą być również wady wrodzone u poprzednio urodzonego dziecka czy zaburzenia genetyczne u rodziców lub innych bliskich członków rodziny.

 

–        po 50. roku życia:

–        mammografia – wykonuje się w pierwszej fazie cyklu miesięcznego. W Polsce prowadzone są bezpłatne badania mammograficzne dla wszystkich kobiet w wieku 50 – 69 lat, które powtarza się co 2 lata. W każdej sytuacji po stwierdzeniu przez kobietę jakichkolwiek nieprawidłowości w piersiach należy pilnie zgłosić się na konsultację do onkologa, który zleci odpowiednie badania dodatkowe.

 

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - I poł. czerwca 2020
  • Poradnia chirurgii ogólnej - I poł. czerwca 2020
  • Poradnia neurologiczna - II poł. czerwca 2020
  • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. czerwca 2020
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. lipca 2020
  • Poradnia okulistyczna -  brak miejsc na 2020

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61