Kampania szczepień p/grypie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zwraca szczególną uwagę na konieczność szczepienia przeciwko grypie, jako najskuteczniejszej formie przeciwdziałania chorobie. Od czterech lat WHO promuje szczepienia przeciwko grypie, ogłaszając kampanie „Flu Awareness”.

Głównym celem kampanii jest zwracanie uwagi na znaczenie szczepień przeciwko grypie, przede wszystkim wśród osób z grup ryzyka, które obejmują między innymi:

– osoby starsze,
– kobiety w ciąży,
– dzieci,
– osoby z chorobami współistniejącymi, gdzie szczególnie groźne jest wystąpienie poważnych powikłań w czasie choroby,
– pracowników służby zdrowia.

Zachorowalność na grypę w Polsce rośnie. W 2014 roku szacowano ją na 8151,6/100,000, a w 2015 już 9994,7/100,000 przypadków. Sezonowa śmiertelność na grypę wynosi średnio 0,1-0,5 proc. (umiera 1-5/1,000) z 90 proc. śmiertelnością u osób powyżej 60 roku życia. Od 3 lat w Polsce procent osób, które szczepią się przeciw grypie, utrzymuje się na bardzo niskim stałym poziomie wynoszącym 3,7 proc.

W tym roku czwarta ogólnoświatowa edycja kampanii dotyczącej wiedzy na temat grypy i jej zapobiegania odbędzie się w dniach 17-21 października 2016. Głównym celem tegorocznej kampanii jest zwiększenie liczby szczepień przeciwko grypie wśród Pracowników Służby Zdrowia.

Główne założenia kampanii:

– Zwiększenie szczepień wśród Pracowników Służby Zdrowia, aby zapobiec wystąpieniu choroby.
– Zwiększenie szczepień wśród Pracowników Służby Zdrowia w celu ochrony pacjentów przed chorobą.
– Zachęcenie do szczepień osoby z grup ryzyka przez Pracowników Służby Zdrowia.

Źródło: MZ

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. kwietnia 2020
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. kwietnia 2020
  • Poradnia neurologiczna - I poł. maja 2020
  • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. kwietnia 2020
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. maj 2020
  • Poradnia okulistyczna -  brak miejsc na 2020

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61