ZADZWOŃ – TELEPORADY

W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
W TROSCE O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW
DO ODWOŁANIA NASTĘPUJE ZMIANA SPOSOBU
UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W PRZYCHODNIACH NZOZ „MULTI-MEDYK” SP. Z O.O.


Świadczenia zdrowotne na miejscu będą udzielane WYŁĄCZNIE po uprzedniej kwalifikacji telefonicznej. Podstawową formą będzie TELEPORADA.

PACJENCIE NIE PRZYCHODŹ DO PRZYCHODNI!
RODZICU NIE PRZYPROWADZAJ DZIECKA!
ZADZWOŃ!!!

Podczas rozmowy telefonicznej zostanie zaplanowany sposób rozwiązania Twojego problemu zdrowotnego:

1. Będą przyjmowane zlecenia na wypisanie E-recepty na leki przewlekłej terapii. Kody recept zostaną wysłane przez lekarza SMS-em na wskazany nr telefonu.

2.W razie potrzeby konsultacji lekarskiej pacjent zostanie umówiony na TELEPORADĘ – rozmowę telefoniczną z lekarzem. W razie bezwzględnej potrzeby lekarz zdecyduje o osobistej wizycie w poradni.

Numery telefonów, pod którymi dyżurują konsultanci przychodni
na pl. św. Macieja 8:
Rejestracja POZ – 71 322 53 22 od 7.00-18.00
email: internista@multi-medyk.pl
Rejestracja do specjalistów – 71 321 02 47 od 8.00 -18.00
email: specjalista@multi-medyk.pl
Pielęgniarki środowiskowe – 71 321 60 03 wew. 46
email: pielegniarki@multi-medyk.pl
Gabinet Zabiegowy – 71 322-13-19
email: zabiegowy@multi-medyk.pl

PACJENCIE – RUTYNOWE/OKRESOWE KONTROLE
SWOJEGO STANU ZDROWIA ODŁÓŻ DO CZASU
POPRAWY SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ.

Numery telefonów, pod którymi dyżurują konsultanci poradni dziecięcej
na pl. M. Borna 1/3 :
Rejestracja POZ – 71 328 80 06 od 7.00-18.00
email: pediatra@multi-medyk.pl
Punkt szczepień – 71 328 85 27 od 8.00 -18.00
email: borna@multi-medyk.pl


DO CZASU POPRAWY SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ
SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE SĄ ZAWIESZONE!

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. września 2020
  • Poradnia chirurgii ogólnej - I poł. października 2020
  • Poradnia neurologiczna - II poł. października 2020
  • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. października 2020
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. listopada 2020
  • Poradnia okulistyczna -  II poł. kwietnia 2021

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Rehabilitacja 71 322 18 73
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61