Nowy Minister Zdrowia

Komitet polityczny PiS zatwierdził nowy rząd.
Nie było zaskoczenia, bo od początku na ministra zdrowia typowany był Konstanty Radziwiłł.
dr n. med. Konstanty Radziwiłł jest lekarzem medycyny, specjalistą medycyny rodzinnej.
K. Radziwiłł był prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej 2001 – 2010, ostatnio był sekretarzem Naczelnej Rady Lekarskiej od 2014, członkiem Komisji Etyki i Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej od 2014, wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej 2010-2014, delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy od 1993, sekretarzem Naczelnej Rady Lekarskiej 1997 – 2001. W Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie był wiceprezesem, członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej od 2014 i delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy od 1993.

Działalność publiczna (poza samorządem lekarskim) był:
– prezydentem Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME) 2010-2012
– wiceprezydentem CPME 2008-2009
– członkiem Rady Programowej TVNMed 2006-2008
– członkiem Rady Nadzorczej SKOK-u Izb Lekarskich 2001-2008
– przewodniczącym Komisji Etyki i Kodeksów Zawodowych CPME 2004-2005
– członkiem Komitetu Łącznikowego Europejskiego Forum Organizacji Medycznych i Światowej Organizacji Zdrowia (EFMA/WHO) 2002-2003
– skarbnikiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) 1981-1982
– prezesem NZS Akademii Medycznej w Warszawie 1980-1981

Praca:

– od 2013 przewodniczący Rady Nadzorczej CM „Żelazna”
– od 2010 ekspert w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
– od 2005 asystent w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (medycyna rodzinna dla studentów wydziału lekarskiego)
– od 1984 roku lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w Warszawie (1984-2010 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Otwartego Warszawa Ursynów, od 1996 we własnej Przychodni Medycyny Rodzinnej (właściciel, kierownik, lekarz pierwszego kontaktu))
– 2001-2003 roku wykładowca w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie (biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dla studentów pedagogiki)
– 1986-1991 lekarz zakładowy zakładów przemysłowych (ZARAT i ZMiK) w Warszawie
– 1983-1989 lekarz zespołu wyjazdowego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie
– 1983-1984 lekarz stażysta w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów

Przynależność do organizacji zawodowych:

– Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
– Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Nowy Minister Zdrowia – dr n. med. Konstanty Radziwiłł jest żonaty, ma ośmioro dzieci, i pięcioro wnucząt.

 

źródło: na pdst. artykułu z Medexpress

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. sierpnia 2020
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. lipca 2020
  • Poradnia neurologiczna - I poł. sierpnia 2020
  • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. sierpnia 2020
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. sierpnia 2020
  • Poradnia okulistyczna -  brak miejsc na 2020

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61