Co pacjentów czeka w 2017 roku?

Prywatnie praktykujących specjalistów czekają złote lata i okres prosperity. To przez ich gabinety pacjenci będą przepływać do publicznych szpitali w celu przyspieszenia diagnostyki czy leczenia. Rok 2017 będzie zatem kolejnym rokiem, w którym powinniśmy się powstrzymać od wszelkich chorób, jeśli nie stać nas na prywatne leczenie.

Główny problem pacjentów – wysokie wydatki na badania i wizyty u lekarzy specjalistów wynikające z długich kolejek w publicznej służbie zdrowia.

Nie ma prostego sposobu na likwidację kolejek.
Pomysł jest inny, też prosty i przewrotny, bo polegający na tym, że by AOS po prostu amputować. Nie ma AOS nie ma kolejek, nie ma problemu. AOS ma zostać rozdzielony pomiędzy lekarzy rodzinnych (kontraktujących usługi lekarzy specjalistów)  i placówki lecznictwa zamkniętego, oferujące opiekę specjalistyczną poszpitalną.
Nikt nie bierze pod uwagę, że Polacy leczą się u specjalistów.
Nie widzą alternatywy wobec wieloletniej postawy bierności POZ, zajmującego się dystrybucją zwolnień, zaświadczeń, recept i skierowań i nieumotywowanego, żeby za 144 pln/rok zajmować się leczeniem. Odbudowa wiarygodności, reputacji i poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanego przez lekarzy rodzinnych będzie trwała cale lata, pod warunkiem, że zmieni się radykalnie wizja, cele i finansowanie tego segmentu opieki. Tak radykalna zmiana w POZ się jednak nie zapowiada. Do tego czasu jesteśmy skazani na leczenie się u prywatnych specjalistów wobec znikającego w 2017 roku segmentu publicznej opieki specjalistycznej. Wydamy na ten cel znacznie więcej z prywatnej kieszeni.

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. sierpnia 2018
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. sierpnia 2018
  • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. września 2018
  • Poradnia neurologiczna - II poł. września 2018
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. września 2018
  • Poradnia okulistyczna -  brak miejsc w 2018 r.

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61