Pielęgniarki zadowolone

Pielęgniarki zadowolone z podwyżek.

W środę 14 października Minister Zdrowia, Marian Zembala, podpisał rozporządzenie, od dawna wyczekiwane przez pielęgniarki, położne oraz pacjentów w całej Polsce – informuje OZZPIP.

Pielęgniarki dostaną 400 zł brutto podwyżki, a ich pensja będzie sukcesywnie wzrastać przez 4 lata aż do kwoty 1600 zł brutto. Kwota ta ma być stała i nie ulegnie pomniejszeniu również po 2019 roku.

Pielęgniarki i położne wiele lat walczyły o godne pensje. Kolejne rządy nie były w stanie rozwiązać problemu zbyt niskich płac pielęgniarek, nieadekwatnych do wykonywanej pracy, kwalifikacji zawodowych, poświęcenia, a przede wszystkim ogromnej odpowiedzialności, jaką każdego dnia na siebie biorą. Wierzę, że dzięki podwyżce pielęgniarki przestaną masowo emigrować, a jednocześnie więcej młodych kobiet zacznie pracę w polskich szpitalach. To jedyny sposób, by zapewnić pacjentom profesjonalną opiekę na odpowiednim poziomie – mówi przewodnicząca OZZPiP Lucyna Dargiewicz.

Podwyżki obejmą ponad 200 tysięcy pielęgniarek i położnych.

Źródło: OZZPiP

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. sierpnia 2020
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. lipca 2020
  • Poradnia neurologiczna - I poł. sierpnia 2020
  • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. sierpnia 2020
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. sierpnia 2020
  • Poradnia okulistyczna -  brak miejsc na 2020

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61