Dzieci w UE nauczą się zdrowych nawyków żywieniowych

UE za uczeniem dzieci zdrowych nawyków żywieniowych

Dzieci w UE mogą stać się wkrótce beneficjentami dofinansowanego programu, którego zadaniem będzie dystrybucja mleka, owoców i warzyw w szkołach oraz uczenie zasad zdrowego odżywiania się.

Spożycie owoców, warzyw i mleka stale spada na terenie Unii Europejskiej. Ponad 20 milionów dzieci w UE ma nadwagę, a nastolatki jedzą średnio tylko od 30% do 50% zalecanej dziennej ilości owoców i warzyw.

Nowy projekt przepisów, uzgodniony już wstępnie z ministrami UE i przyjęty podczas głosowania w Parlamencie Europejskim, połączy rozdzielone, do tej pory, fundusze przeznaczone na mleko i owoce, a ich roczny budżet wzrośnie o €20 mln i wyniesie €250 mln.

– Zdrowa zbilansowana dieta jest podstawą dobrego zdrowia, niestety w UE spada spożycie owoców, warzyw oraz mleka. Dlatego wzmocnienie programu dystrybucji owoców i mleka w szkołach, poprzez zwiększenie jego budżetu oraz położenie nacisku na edukację żywieniową w ramach programu, jest dla nas niezwykle ważne – powiedział Marc Tarabella, odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdania i negocjacje.

Państwa członkowskie, które przystąpią do tego dobrowolnego programu pomocy, zobowiążą się do promowania zdrowszych nawyków żywieniowych, lokalnej żywności, ekologicznego rolnictwa oraz walki z marnotrawstwem jedzenia.

Nieoficjalnie uzgodnione rozporządzenie, które zostało przyjęte przez Parlament 584 głosami za, przy 94 głosach przeciw i 32 wstrzymujących się od głosu, musi zostać teraz oficjalnie przyjęte przez Radę. Nowe przepisy powinny zacząć obowiązywać od 1 sierpnia 2017 roku.
Źródło: Parlament Europejski

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. września 2018
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. września 2018
  • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. października 2018
  • Poradnia neurologiczna - II poł. października 2018
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. października 2018
  • Poradnia okulistyczna -  brak miejsc do 30.06.2019

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61