Suplementy diety

Suplementy diety są specyficzną kategorią środków spożywczych, których celem jest uzupełnienie normalnej diety. Występują w postaci tabletek, kapsułek, saszetek, czyli mają formę i postać taką jak leki, ale to jest jedyne podobieństwo.

Z samej swojej definicji suplementy tylko uzupełniają dietę, nie są lekami, nie leczą ani nie zapobiegają chorobom. Wszystkie leki przed zarejestrowaniem i wprowadzeniem do obrotu przechodzą badania kliniczne, w których zostaje udowodniona ich skuteczność oraz działanie lecznicze lub profilaktyczne. W celu zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa stosowania leków ich wytwarzanie jest stale nadzorowane przez inspekcję farmaceutyczną. Natomiast w przypadku suplementów diety wystarczy jedynie poinformować Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu danego suplementu do obrotu podając, jakie składniki, w jakiej ilości i w jakiej formie w nim występują. Nie jest wymagana dokumentacja potwierdzająca jakość oraz deklarowane efekty działania.

Reklamy suplementów diety są często niepełne, nierzetelne i wprowadzają w błąd. Należy podkreślić, że suplementy diety nie są „cudownym” środkiem, lecz jedynie środkiem spożywczym. Co nie znaczy, że ich nadmiar nie może być szkodliwy.

Nadmierna konsumpcja leków bez recepty i suplementów powoduje liczne zagrożenia dla zdrowia i życia: niekontrolowane kombinacje lekowe obarczone są dużym ryzykiem wystąpienia niekorzystnych interakcji, wzrasta częstość powikłań polekowych, 6-13% hospitalizacji spowodowanych jest błędami lekowymi.

Polska należy do krajów europejskich o jednej z największych konsumpcji leków dostępnych bez recepty. Sprzedaż tej kategorii produktów z roku na rok dynamicznie rośnie.

Potas też można przedawkować
Poniżej dwa przypadki, kiedy należy zwrócić szczególną uwagę na suplementy diety zawierające w swoim składzie:

1. Witaminy A,D,E,K – są rozpuszczalne w tłuszczach, wiec można je przedawkować; mają zdolność do gromadzenia się w tkance tłuszczowej i dlatego ich poziom w organizmie może osiągnąć nawet wartości toksyczne prowadzące do uszkodzenia wątroby.

2. Preparaty potasu – można przedawkować w przypadku nadmiernego stosowania oraz w skojarzeniu z niektórymi grupami leków. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby przyjmujące leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym oraz niektóre leki z grupy tzw. oszczędzających potas.

W przypadku stosowania tych grup leków nie należy samodzielnie podejmować decyzji o suplementacji potasu, ponieważ jego zbyt wysoki poziom może powodować śmiertelne zaburzenia rytmu serca. Preparatów potasu nie powinny też samodzielnie przyjmować osoby z niewydolnością nerek.
Rocznie na oddziały ratunkowe trafia tysiące pacjentów z powodu wystąpienia poważnych działań niepożądanych po zażyciu suplementów diety!

Manipulacja przekazem reklamowym
Niektóre firmy farmaceutyczne nadużywają techniki znaków parasolowych. Strategia ta polega na sprzedaży całych linii produktowych pod jednym znakiem towarowym, tzw. znakiem parasolowym.
Pod tym samym znakiem sprzedawane są zarówno produkty lecznicze, jak też suplementy diety, czy wyroby medyczne. Strategia znaków parasolowych na rynku farmaceutycznym budzi wiele wątpliwości prawnych, w szczególności w przedmiocie dopuszczalnego zakresu upodabniania do siebie produktów należących do różnych kategorii.
Budzi to poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa konsumentów i pacjentów, szczególnie w zakresie możliwości pomyłek miedzy produktami leczniczymi a suplementami diety.
Ryzyko błędu konsumenta w sposób znaczący podnosi wspólna reklama produktu leczniczego i suplementu diety, szczególnie, jeśli oznaczone są one tym samym znakiem towarowym. Konsument może bowiem wyciągnąć z tego wniosek, że w rzeczywistości takie produkty są wzajemnie wymienne.

Lokowanie produktu i nieefektywny nadzór
Obecnie firmy farmaceutyczne nie ograniczają się tylko do reklamy. Niektórzy producenci suplementów diety weszli w sponsoring programów telewizyjnych, w których występuje tzw. lokowanie produktów.

Lokowanie produktu to jedno z narzędzi marketingowych. Polega na nawiązaniu do produktu w środku przekazu w taki sposób, żeby przemawiał on do podświadomości odbiorcy i zachęcał go do używania, bez przekazywania oczywistej i otwartej reklamy.
Problem ignorowania przepisów dotyczących reklamy suplementów diety został zauważony dopiero pod koniec ubiegłego roku. W październiku 2015 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Główny Inspektor Sanitarny wystosowali pismo do 315 producentów i dystrybutorów suplementów diety.

Przykład manipulacji
W spocie reklamowym Polocard Magnez znajdowała się następująca informacja: „Ja biorę ten nowy magnez od Polocardu”; nie było natomiast żadnej informacji, że jest to suplement diety. Należy podkreślić, że suplementy diety nie mogą być przedstawiane na podobieństwo produktów leczniczych.
Aktualny stan faktyczny jest taki, że konsumenci oraz pacjenci poddawani są wpływowi wszechobecnej reklamy suplementów diety.
Na zakończenie dwa krótkie cytaty. Molier napisał:
„Ludzie umierają na lekarstwa, nie na choroby”,
Paracelsus, zwany ojcem medycyny nowożytnej, stwierdził, że
„wszystko jest trucizną, a decyduje tylko dawka”.
Dotyczy to wielu produktów, które można zjeść lub wypić, w tym również leków dostępnych bez recepty i suplementów diety.

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. marca 2020
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. marca 2020
  • Poradnia neurologiczna - II poł. kwietnia 2020
  • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. kwietnia 2020
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. maj 2020
  • Poradnia okulistyczna -  I poł. grudnia 2020

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61