Studencie pamiętaj!

Studencie pamiętaj! Aby mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ, powinieneś mieć własne ubezpieczenie lub być do niego zgłoszonym, np. przez rodzica lub uczelnię.

Student to osoba dorosła. A to oznacza, że jeśli chce korzystać z opieki medycznej w ramach NFZ, musi zadbać o formalności, dzięki którym będzie miał potwierdzone prawo do świadczeń.

Po pierwsze – zgłasza mnie ten, dla kogo pracuję Student, jak każda inna osoba, może mieć własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Ta sytuacja dotyczy tych studentów, którzy pracują np. na umowę o pracę, otrzymują rentę, prowadzą własną działalność. Wtedy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza ich płatnik składek, czyli najczęściej pracodawca (nie dotyczy umów zlecenia dla studentów do 26 roku życia).

Po drugie – zgłasza mnie rodzina Student, który nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia jako tzw. członek rodziny. Kto może dokonać zgłoszenia? Np. rodzice (jeden lub oboje) lub współmałżonkowie rodziców. Jeśli jednak oni sami nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, mogą to zrobić dziadkowie.

Rodzice mogą studenta zgłosić tylko do 26. roku życia. Są jednak od tej reguły odstępstwa. Wiek nie ma znaczenia w przypadku studentów:

– z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

– w związku małżeńskim – wówczas są zgłaszani do ubezpieczenia zdrowotnego przez swojego współmałżonka (który sam ma obowiązkowe ubezpieczenie).

Po trzecie – zgłasza mnie uczelnia Jeśli student nie może skorzystać z żadnej z tych możliwości, czyli nie ma swojego ubezpieczenia lub nie może być zgłoszony jako członek rodziny, do ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić go uczelnia. Student – aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne – sam musi zgłosić się do dziekanatu w tej sprawie.

Kiedy pojawiają się problemy Najczęściej dotyczą one tych studentów, którzy pracują tylko w okresie wakacji np. na umowę o pracę. Uzyskują wtedy na krótko swój własny tytuł do ubezpieczenia, a tym samym powinni być wyrejestrowani z ubezpieczenia, np. przez rodziców. Po zakończeniu pracy, pracodawca też ich wyrejestruje z ubezpieczenia zdrowotnego. I właśnie wtedy każdy student powinien przypomnieć rodzicom, aby ponownie zgłosili go jako członka rodziny.

Także w przypadku, gdy to rodzice studenta zmieniają pracę, powinni zgłosić na nowo członków rodziny do ubezpieczenia u kolejnego pracodawcy.

Po zakończeniu nauki Osoby, które skończyły studia lub zostały skreślone z listy studentów, mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ jeszcze przez 4 miesiące. Ten czas warto wykorzystać na to, by postarać się o swój własny tytuł do ubezpieczenia, np. znajdując pracę lub rejestrując się jako osoba bezrobotna.

SKĄD LEKARZ WIE, CZY MAMY UBEZPIECZENIE? Od 1 stycznia 2013 roku przychodnie, szpitale, gabinety lekarskie mające umowę z NFZ korzystają z systemu eWUŚ. Wystarczy, że podasz w rejestracji swój dowód osobisty. Po wprowadzeniu numeru PESEL, na monitorze pojawi się komunikat informujący, czy w danym dniu Fundusz potwierdza Twoje prawo do świadczeń.

JAK SPRAWDZIMY, CZY MAMY UBEZPIECZENIE Od 1 lipca 2013 roku NFZ udostępnił ogólnopolski serwis internetowy ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta). Każdy, kto wejdzie na swoje indywidualne konto w dziale „Informacje o uprawnieniach”, sprawdzi jaki jest jego status ubezpieczenia. Warto wiedzieć, że na koncie można także prześledzić historię swojego leczenia oraz przepisane leki refundowane od 2008 r.

Login i hasło dostępowe do indywidualnego konta w ZIP można uzyskać zgłaszając się z dowodem osobistym do Oddziału NFZ.

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 71/ 79 79 199

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. sierpnia 2020
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. lipca 2020
  • Poradnia neurologiczna - I poł. sierpnia 2020
  • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. sierpnia 2020
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. sierpnia 2020
  • Poradnia okulistyczna -  brak miejsc na 2020

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61