Do lekarza na urlopie w kraju

Do lekarza na urlopie w kraju

Pogotowie ratunkowe – numer alarmowy – 999 lub 112 –
zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie
telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego.

Przebywając na urlopie poza miejscem zamieszkania w razie nagłego zachorowania lub urazu, możesz korzystać z różnych form świadczeń zdrowotnych.

Podstawowa opieka zdrowotna – w razie lżejszych dolegliwości – pomoc lekarza i pielęgniarki

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) każdy ubezpieczony może zgłosić się do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, by uzyskać pomoc lekarską lub pielęgniarską. Lekarz POZ zapewnia opiekę w przychodni od poniedziałku do piątku między godz. 8.00 a 18.00.  Po godz. 18.00 w dni powszednie, w soboty, niedziele i święta można skorzystać z pomocy lekarza POZ w ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Jest to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia, a także przez 24 h na dobę w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy. W każdym rejonie kraju jest podany wykaz miejsc świadczących usługi nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

WAŻNE ZMIANY !!!! Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Szpitalne Oddziały Ratunkowe – w przypadku urazu i nagłego zagrożenia zdrowia

Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) – udzielają pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, które są przywożone przez karetkę lub zgłaszają się same. Do lekarza w SOR można zgłosić się np. w przypadku urazu, złamania czy nagłego pogorszenia stanu zdrowia. SOR nie zastępuje jednak  lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz SOR kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. W razie potrzeby SOR przekazuje pacjenta do leczenia szpitalnego lub zapewnia transport do innej specjalistycznej placówki. Wykaz:  Szpitalne Oddziały Ratunkowe

Zgłaszając się do lekarza na urlopie trzeba mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, np. prawo jazdy. Dobrze jest mieć ze sobą dokument potwierdzający prawo do uzyskania świadczeń medycznych, czyli nasze ubezpieczenie. Szczegóły:

Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. marca 2020
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. marca 2020
  • Poradnia neurologiczna - II poł. kwietnia 2020
  • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. kwietnia 2020
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. maj 2020
  • Poradnia okulistyczna -  I poł. grudnia 2020

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61