Lekarz może odmówić leczenia pacjenta.

Lekarz może odmówić leczenia pacjenta!

Odmowa leczenia u lekarza rodzinnego i “skreślenie” z listy pacjentów może być stosowana w przypadkach powtarzającego się nagannego zachowania pacjenta
zwłaszcza jeśli obraża lekarza i inny personel!

Lekarz może odmówić leczenia pacjenta, o ile nie zachodzi przypadek niecierpiący zwłoki lub gdy opóźnienie leczenia spowodowane odmową lekarza mogłoby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

Relacja lekarz – pacjent jest relacją szczególnego stosunku zaufania i musi być oparta na obustronnym szacunku i przestrzeganiu zasad współżycia społecznego. Należy jednak dodać uwagę, że w istocie nie chodzi tutaj tylko o godność osobistą i ochronę indywidualnych praw znieważanego personelu medycznego – w takim bowiem wypadku można byłoby stosować jedynie ogólne podstawy prawne z Kodeksów karnego i cywilnego dostępne każdemu w takiej sytuacji.

Zauważmy, że lekarz pracujący w silnym stresie i pod presją czasu, przyjmujący po kilkudziesięciu pacjentów dziennie musi mieć zapewnione prawo do bezpiecznych warunków pracy. Te obejmują także swoistą higienę relacji społecznych. Lekarz w usprawiedliwiony sposób wzburzony nieuzasadnionym personalnym atakiem pacjenta, inwektywami lub innym powszechnie łamiącym dobre obyczaje zachowaniem pacjenta nie znajdującym wytłumaczenia względami medycznymi (np. choroba psychiczna) jest narażony na popełnienie błędu. W ten sposób mające coraz częściej miejsce chamskie zachowania wobec personelu medycznego przychodni sprowadzają zagrożenie dla innych pacjentów i w związku z tym uzasadniają skorzystanie z prawa odmowy leczenia.

Podstawą prawną powyższej odmowy leczenia jest  art 38 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz Kodeks Etyki Lekarskiej.
Cytowany tekst opisuje także podstawę prawną umowną znajdującą się w standardowym kontrakcie na udzielanie świadczeń zawieranym przez lekarza lub przychodnię z NFZ.
Lekarz może odmówić leczenia pacjenta za wyzwiska i naganne zachowanie!

Czytaj też: Polscy pacjenci – najdziwniejsze typy wg lekarzy

Źródło: Za inwektywy skreślenie z listy pacjentów? NFZ: to możliwe – Prawo

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. sierpnia 2020
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. lipca 2020
  • Poradnia neurologiczna - I poł. sierpnia 2020
  • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. sierpnia 2020
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. sierpnia 2020
  • Poradnia okulistyczna -  brak miejsc na 2020

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61