POZ ubezpieczenie i EWUŚ

POZ ubezpieczenie i EWUŚ – sposoby rozliczania świadczeń z zakresu POZ.
System EWUŚ: zielone i czerwone światło. (ma ubezpieczenie lub brak ubezpieczenia)

Mamy możliwość dokonania wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. (miesiąc wstecz)

Dotyczy to pacjentów, którzy – mimo, że posiadają potencjalne prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – nie są do niego zgłoszeni! ( np. z przyczyny technicznej) i widnieją w EWUŚ na czerwono.
Pacjent wyjaśnia swoje ubezpieczenie gdzie trzeba: w pracy, w ZUS-ie, w NFZ-cie i z miesiąc wcześniejszą datą uzyskuje status ubezpieczonego (zielone światło w EWUŚ). Skorzystanie z z tej zmiany zagwarantuje pacjentom, że NFZ nie będzie dochodził od nich należności za udzielone świadczenia, jeżeli jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń w chwili ich uzyskania był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Oczywiście każdy „czerwony” pacjent ma obowiązek złożyć w dniu wizyty lekarskiej oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej lub braku ubezpieczenia.

Osoby nieubezpieczone, które nie posiadają prawa do świadczeń będą mogły otrzymać pomoc lekarską w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

W tym wizyt u lekarza oraz badań finansowanych przez lekarza POZ.

Pozostałe świadczenia tj.  wizyty u specjalistów, leki,  środki spożywcze specjalnego przeznaczenia spożywczego, wyroby medyczne nie są bezpłatnie dostępne dla osób nieubezpieczonych. Skorzystanie z w/w świadczeń (np. przez złożenie oświadczenie o przysługującym prawie a nie posiadanie takiego prawa) wiąże się ze zwrotem Funduszowi kosztów tych świadczeń.

Pacjenci potwierdzają swoje ubezpieczenie przez jeden z wymienionych sposobów, przewidzianych przez ustawę o świadczeniach.:

  • elektroniczne potwierdzenie za pośrednictwem systemu eWUŚ,
  • złożenie oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej,
  • przedstawienie dokumentu papierowego potwierdzającego prawo do świadczeń.

Zgodnie z dotychczasowymi zasadami pacjenci przed uzyskaniem świadczenia muszą potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz  okazać dowód osobisty w trakcie rejestracji.

Gdy system eWUŚ nie potwierdził prawa do świadczeń, pacjent także mógł złożyć oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Uzyskanie oświadczenia od pacjenta gwarantowało lekarzowi POZ rozliczenie udzielonego świadczenia.

 

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. sierpnia 2020
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. lipca 2020
  • Poradnia neurologiczna - I poł. sierpnia 2020
  • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. sierpnia 2020
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. sierpnia 2020
  • Poradnia okulistyczna -  brak miejsc na 2020

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61