Stomatolog – usługi na NFZ

Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo do korzystania z bezpłatnych usług stomatologa. Do dentysty udajemy się bez skierowania, możemy wybrać dowolny gabinet, jeżeli tylko ma podpisaną umowę z NFZ. Nie wszystkie rodzaje zabiegów dentystycznych są jednak bezpłatne. Wykaz świadczeń gwarantowanych obejmuje m.in. leczenie próchnicy oraz wyrwanie zęba i stomatologiczną pomoc doraźną.

Do dentysty trzeba chodzić regularnie także wtedy, gdy nie mamy żadnych przykrych dolegliwości związanych z zębami i jamą ustną. Jeśli jednak już się pojawią, działaj szybko.

Nie wszyscy pamiętamy, że w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ możemy skorzystać także z usług lekarza stomatologa. Nie potrzebujemy też skierowania i sami decydujemy, do jakiego gabinetu się udać. Musi to być jednak gabinet dentystyczny prowadzony w ramach indywidualnej praktyki stomatologicznej lub publiczny albo niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł kontrakt. Takie miejsca oznaczone są logiem NFZ, które musi być umieszczone na budynku, w którym znajduje się gabinet.

Przepisy mówią, że osoba ubezpieczona ma prawo do gwarantowanych świadczeń stomatologa i materiałów dentystycznych, stosowanych przy tych świadczeniach. Wykaz takich świadczeń znajdziemy na stronach NFZ, a ponadto musi być udostępniony w gabinecie. W przypadku, gdy zażyczymy sobie innych zabiegów lub materiałów dentystycznych, niż te znajdujące się w wykazie, musimy za nie zapłacić. W tej chwili NFZ nie finansuje materiałów ponadstandardowych, takich jak np. materiał światłoutwardzalny. Trzeba więc pamiętać, że zapłacimy za niego pełną kwotę.

Zakres świadczeń gwarantowanych

Przepisy mówią, że osoba ubezpieczona w NFZ może w ramach gwarantowanych świadczeń skorzystać z następujących form leczenia dentystycznego (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r):
– leczenie ogólnostomatologiczne, w tym leczenie próchnicy zębów.
– leczenie z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz chorób przyzębia), ale tylko w zakresie podstawowych procedur, w tym usunięcie zęba.
– leczenie endodontyczne (kanałowe) zębów, ale tylko przednich, czyli siekaczy i kłów. Za leczenie zębów przedtrzonowych oraz trzonowych zapłacimy sami. Ponadto do 18. roku życia można bezpłatnie wyleczyć zęby mające nie więcej niż trzy kanały.
– leczenie protetyczne – mamy prawo do bezpłatnego uzupełnienia utraconych zębów w jednym łuku zębowym raz na 5 lat. Może to być proteza akrylowa częściowa (co najmniej 5 zębów) lub całkowita. Natomiast naprawa protezy przysługuje raz na 2 lata.
– leczenie protetyczne osób będących po chirurgicznych zabiegach związanych z nowotworami twarzoczaszki.
– leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych.
– leczenie stomatologiczne osób z grupy wysokiego ryzyka – nosicieli wirusa HIV oraz chorych na AIDS.
– stomatologiczna pomoc doraźna

W ramach świadczeń NFZ kobiety w ciąży mają prawo do dodatkowych świadczeń dentystycznych. I tak, mogą bezpłatnie wyleczyć kanałowo wszystkie zęby, nie tylko przednie, jeżeli przedstawią jeden z poniższych dokumentów:
– karta przebiegu ciąży
– skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, w przypadku kobiet w okresie połogu, do 42 dni od dnia porodu.

Dzieciom i młodzieży do 18. roku życia NFZ finansuje także niektóre z usług stomatologicznych.
Są to takie zabiegi jak:
– zabezpieczenie lakiem bruzd zębów szóstych w ramach profilaktyki, ale tylko do ukończenia 8 roku życia.
– lakierowanie wszystkich zębów stałych.
– impregnacja zębiny zębów mlecznych.
– całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego.
– kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych.
– leczenie chorób przyzębia.
– zabiegi chirurgiczne: operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba, operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych, resekcja wierzchołka korzenia zębów przednich.
– leczenie ortodontyczne – do ukończenia 12. roku życia dziecko może być bezpłatnie leczone aparatami ortodontycznymi do zdejmowania jedno- i dwuszczękowymi. Przysługuje mu dodatkowo bezpłatna kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu oraz – raz w roku – naprawa aparatu, ale tylko do ukończenia 13. roku życia oraz w wypadku, gdy aparat został zakupiony w ramach NFZ.
Uwaga: NFZ nie wymienia ani nie naprawia bezpłatnie aparatu uszkodzonego w wyniku nieprawidłowego użytkowania

NFZ finansuje opiekę stomatologiczną nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki, w tym z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego. Także dzieci niepełnosprawne do 16 roku życia oraz pacjenci niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym, po ukończeniu 16 lat, z orzeczeniem o niepełnosprawności, mają prawo do zabiegów stomatologicznych wykonywanych w znieczuleniu ogólnym oraz do materiałów kompozytowych światłoutwardzalnych do wypełnień zębów.

Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. września 2020
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. września 2020
  • Poradnia neurologiczna - I poł. października 2020
  • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. września 2020
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - I poł. listopada 2020
  • Poradnia okulistyczna -  II poł. kwietnia 2021

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Rehabilitacja 71 322 18 73
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61