WAŻNE DLA PACJENTÓW!!

Od 1 października mamy nowe punkty przyjęć 
w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej!!!

Nowe punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej będą realizować świadczenia od niedzieli 1 października,
od godz. 8.00,:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Wrocław, ul. Kamieńskiego 73a 71 32 70 536
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Gromkowskiego Wrocław, ul. Koszarowa 5 71 395 76 07
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Wrocław, ul. Fieldorfa 5 71 306 42 22
Szpital Specjalistyczny im A. Falkiewicza Wrocław, ul. Warszawska 2  71 37 74 116 – 119

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

 • – w warunkach ambulatoryjnych
 • – w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
 • – telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • – nagłego zachorowania;
 • – nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia,
  a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • – gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Pogotowie ratunkowe  numer alarmowy  999  lub  112,
kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone,
należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego.

Karetka wyposażona w specjalistyczny sprzęt ma fachowy zespół ratowniczy, który szybko dojedzie pod wskazany adres. Przyjmujący zgłoszenie dyspozytor potrafi ocenić, czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, czy też odesłania do nocnej opieki wyjazdowej lub ambulatoryjnej.

Aktualne placówki medyczne będą czynne do godz. 8.00 w dniu 1 października (niedziela).

 

 

INFORMACJE Nocna i świąteczna opieka medyczna
oraz na Stronie NFZ Nocna i świąteczna opieka medyczna

Kolejki oczekujących

 • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. marca 2020
 • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. marca 2020
 • Poradnia neurologiczna - II poł. kwietnia 2020
 • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. kwietnia 2020
 • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. maj 2020
 • Poradnia okulistyczna -  I poł. grudnia 2020

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61