Zaświadczenie lekarskie na treningi sportowe

Zaświadczenie lekarskie na treningi sportowe
Jeśli nauczyciel czy trener wysyła dziecko po dodatkowe zaświadczenie, oznacza to, że treningi lub zawody przekraczają zakres sportu szkolnego i wymagają badania uprawnionego lekarza.

Podobnie ma się sytuacja, gdy dzieci mają różnego rodzaju treningi, nawet w przedszkolu. W większości wypadków zgodę na takie zajęcia wyraża rodzic. Jeśli jednak potrzebne jest zaświadczenie lekarza, to zawsze będzie to lekarz sportowy. Nawet jeśli zgłosi się pacjent po zaświadczenie na turniej szachowy… Niezależnie od tego, co możemy myśleć na ten temat, najwyraźniej organizator takiego turnieju zdecydował, że są to zawody o podwyższonym ryzyku…
W przypadku rekreacji, kursów sportowych, treningów czy zawodów dla osób dorosłych obowiązują te same reguły. Uczestnik sam deklaruje, że jest wystarczająco zdrowy, by wziąć w nich udział. Jeśli wymagane jest zaświadczenie lekarskie, może je wydać jedynie uprawniony lekarz. Niejednokrotnie trenerowi/organizatorowi jest zupełnie obojętne, jaki lekarz podpisze orzeczenie, tak jak w przypadku jednego z moich pacjentów. Zaświadczenie na kurs sportowy dorosłych, którego ja nie podpisałam, podpisał pacjentowi znajomy… dentysta. I okazało się, że jest to absolutnie wystarczające. Ponieważ w razie nieszczęśliwego zdarzenie to ten lekarz będzie odpowiadał na pytania prokuratora.
Jeśli chodzi natomiast o wszelkiego rodzaju aktywność sportową czy rehabilitacyjną osób niepełnosprawnych, zaświadczenie może być wydane również przez lekarza rehabilitacji. Dotyczy to wszelkich zajęć hipoterapii, rehabilitacji na basenie itp. Tu również nie ma kwalifikacji dokonywanej przez lekarza rodzinnego.
Lekarz rodzinny nie wystawia więc żadnych zaświadczeń na aqua aerobik, basen,  karate w przedszkolu, hipoterapię, kursy żeglarskie, festyny wiejskie, maratony uliczne, zawody, które „za chwilę się zaczynają” i takie na które „wszyscy inni przynieśli zaświadczenia od lekarza rodzinnego” itp. Nie wystawia ich, niezależnie od tego, co powiedział trener, nauczyciel, dyrektor, czy organizator. Przepisy określają to jasno. Natomiast odpowiedzialność, wynikająca z przekroczenia uprawnień, w razie jakiegoś nieszczęścia, jest bardzo konkretna.

Zasady orzekania do uprawiania sportów określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2011 roku w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (dz.u.2011.88.500). Przepisy w tym względzie są bardzo klarowne.
Takiej kwalifikacji może dokonać jedynie lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do tej specjalizacji, a w odniesieniu do niepełnosprawnych może to być również specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Jest to katalog zamknięty i żaden inny lekarz nie ma prawa dokonać takiej kwalifikacji i wydać orzeczenia.
.
Jeśli lekarz rodzinny, który nie ma wymaganych specjalizacji, wystawi zaświadczenie na treningi czy zawody, przekroczy swoje uprawnienia. I trzeba pamiętać, że w razie jakiegokolwiek nieszczęśliwego zdarzenia, głównie ta okoliczność będzie rozpatrywana. Lekarz rodzinny, który nie posiada takich uprawnień, nie ma prawa wydać zaświadczenia w tym zakresie. Stąd też wszystkie zaświadczenia związane z uprawianiem sportu wydają jedynie lekarze sportowi, mający stosowne kursy lub specjaliści rehabilitacji.

 

 

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - I poł. grudnia 2019
  • Poradnia chirurgii ogólnej - I poł. grudnia 2019
  • Poradnia neurologiczna - II poł. stycznia 2020
  • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. stycznia 2020
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - I poł. lutego 2020
  • Poradnia okulistyczna -  brak miejsc do 30-06-2020

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61