Kontakt

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„MULTI-MEDYK” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością

Pl. Św. Macieja 8; 50-244 Wrocław
Telefony i e-maile:
centrala – 71 321 60 03
sekretariat – tel/fax 71 321 64 98
sekretariat@multi-medyk.pl
Prezes/sekretariat –  71 321 64 98

dyrektor ds. med. – 71 321 60 03 wew. 32
Inspektor RODO – 71 792 66 33
rodo@multi-medyk.pl
księgowość – 71 321 63 55

ksiegowosc@multi-medyk.pl
kadry i płace – 71 322 69 22
kadry2@multi-medyk.pl
place@multi-medyk.pl

statystyka med- 71 792 66 33
statystyka.poz@multi-medyk.pl
piel. koordynująca – 71 322 37 35
przelozona@multi-medyk.pl
dział obsługi adm. – 71 322 36 11
Rej. POZ  I piętro 71 322 53 22
internista@multi-medyk.pl
Rej. Spec. II piętro
 71 321 02 47
specjalista@multi-medyk.pl
Rehabilitacja 71 322 18 73
rehabilitacja@multi-medyk.pl
Prezes NZOZ Multi-Medyk przyjmuje interesantów:
wtorki, czwartki  12:00 – 14:00.
Na spotkanie można umówić się w sekretariacie
lub telefonicznie: 71 321 64 98
.
Dyrektor ds. medycznych przyjmuje interesantów:
pon, wt, czw, pt  13:00 – 14:00.
Na spotkanie można umówić się w rej. ogólnej I p.
lub telefonicznie:  883 497 667.
Skargi i wnioski przyjmowane są pisemnie
(osobiście, e-mail, poczta) w sekretariacie.
e-mail: sekretariat@multi-medyk.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MULTI-MEDYK Spółka z o. o.- filia
Pl. M. Borna 1-3
50-204 Wrocław
Kontakt, Telefony:
rejestracja – 71 328 80 61;  71 328 80 06
email:  pediatra@multi-medyk.pl
kierownik przychodni –  71 329 62 53
okulistyka dziec.-  71 322 98 64
punkt szczepień –  71 328 85 27
e-mail: borna@multi-medyk.pl

Obie poradnie znajdują się w centrum miasta, dojazd do nich jest bardzo dogodny.
1. na Macieja – tramwaj nr 7 i autobusy 144, 128.
2. na Borna – tramwaje nr 0, 15, 21 i autobus 144, 128.

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. listopada 2020
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. listopada 2020
  • Poradnia neurologiczna - II poł. listopada 2020
  • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. listopada 2020
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. grudnia 2020
  • Poradnia okulistyczna -  I poł. czerwca 2021

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Rehabilitacja 71 322 18 73
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61