Co pyli w lipcu

Co pyli w lipcu ?

Między innymi zarodniki grzybów mikroskopowych, trawa, pokrzywa i bylica. Według danych Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych dokuczają one alergikom w całym kraju przez wszystkie 3 dekady miesiąca, ponieważ stężenie zarodników i pyłków tych roślin w powietrzu jest bardzo wysokie. Komosa czy szczaw nie pylą tak intensywnie. Sprawdź, jakie rośliny pylą w lipcu i w których regionach kraju alergicy najbardziej muszą uważać na swoje zdrowie.

W lipcu pylą m.in. pokrzywa, trawy, komosa i lipa pospolita. Ich pyłki należą do tzw. alergenów wziewnych, które oddziałują głównie na układ oddechowy, rzadziej wywołują objawy skórne. W lipcu stan zdrowia alergików pogarszają także zarodniki grzybów mikroskopowych, które utrzymują się w powietrzu aż do września.

Upalna pogoda i związana z nią sucha aura sprzyjają pyleniu roślin, w związku z tym lipiec to jeden z trudniejszych okresów dla uczulonych na pyłki roślin. Dlatego alergicy, którzy wybierają się na wakacje w lipcu, powinni prześledzić, gdzie i w jakim stężeniu pylą konkretne rośliny, by dobrze wybrać miejsce na wypoczynek. Należy także pamiętać, że intensywność pylenia poszczególnych roślin w różnych regionach Polski jest uzależniona m.in. od zmiennych warunków pogodowych i zmniejsza się np. pod wpływem opadów, dlatego poza kalendarzem pylenia warto śledzić także prognozę pogody.

 • Zarodniki grzybów mikroskopowych (grzybów pleśniowych) z rodzaju CladosporiumAlternaria

Wysoka temperatura powietrza oraz wysoka wilgotność gleby to czynniki sprzyjające rozwojowi zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju CladosporiumAlternaria, charakteryzujących się silnym działaniem alergicznym. Z tego powodu stężenie zarodników grzybów pleśniowych w atmosferze jest znacznie wyższe niż stężenie pyłków roślin. W związku z tym przez cały lipiec we wszystkich regionach kraju zarodniki grzybów pleśniowych mogą wywoływać reakcje alergiczne. Według badań stężenie wynoszące 3000 zarodników na 1 m3powietrza powoduje objawy u wszystkich osób uczulonych.

 • Trawy

Pyłki traw są najczęstszą przyczyną sezonowych dolegliwości alergicznych w Polsce. Pyłki traw pojawiają się już w maju, a stężenie tych alergenów zwiększa się stopniowo tak, że na przełomie czerwca i lipca w całym kraju następuje apogeum ich pylenia.

Na pyłki traw powinni szczególnie uważać alergicy z północno-wschodniego oraz południowo-zachodniego krańca Polski, ponieważ w tych rejonach przez pierwsze dwie dekady lipca stężenie pyłków traw jest wysokie. Z kolei na Mazowszu i Pomorzu przez pierwsze dwie dekady lipca ich stężenie jest średnie, a im bliżej sierpnia, tym ich pylenie będzie słabło. Należy pamiętać, że w parkach i na łąkach obserwuje się dwukrotne zwyżki stężenia tych alergenów w powietrzu rano, od godz. 5 do 8 oraz między godz. 17 a 19.

 • Lipa drobnolistna

Lipa drobnolistna pyli tylko w lipcu. W związku z wysokim stężeniem jej pyłków będzie dokuczała alergikom w całej Polsce przez cały miesiąc. Do typowych objawów alergicznych wywoływanych przez lipę należą: katar sienny, zapalenie spojówek oraz pokrzywka.

 • Pokrzywa

Pokrzywa ma długi okres pylenia, ponieważ kwitnie od czerwca do sierpnia. Wytwarza ogromne ilości pyłku, ale rzadko powoduje uczulenia. Na Mazowszu i Pomorzu przez pierwsze dwie dekady lipca stężenie pyłku pokrzywy jest średnie, a w ostatniej niskie. Pyłki pokrzywy najbardziej dokuczają alergikom z centralnej Polski, z południowej części kraju oraz tym z północno-wschodniego krańca Polski. W tych rejonach stężenie pyłków pokrzywy przez większość lipca jest wysokie.

 • Bylica pospolita

Najpóźniej spośród wszystkich roślin pyli bylica, ponieważ jej pyłki pojawiają się w powietrzu dopiero w drugiej dekadzie lipca. W tym czasie zarówno we wschodniej, jak i zachodniej części kraju notuje się średnie stężenie jej pyłków. Im bliżej końca miesiąca, tym stężenie alergenów jest coraz wyższe, dlatego dopiero w III dekadzie lipca i na początku sierpnia pyłki najbardziej dokuczają alergikom. Uwaga! Największe stężenie pyłku bylicy jest tuż nad ziemią.

 • Babka zwyczajna

Babka zwyczajna kwitnie od kwietnia do września. Uczuleniu na pyłek babki towarzyszy często nadwrażliwość na pyłek innych gatunków roślin. Przez cały lipiec stężenie pyłków babki zwyczajnej we wszystkich rejonach Polski jest niskie.

 • Szczaw zwyczajny

Szczaw zwyczajny najsilniej pyli od lipca do końca września, jednak w ostatnim miesiącu pylenia szczaw nie jest już tak niebezpieczny dla osoby uczulonej na jej alergeny. W dwóch pierwszych dekadach lipca w całej Polsce w powietrzu utrzymuje się średnie stężenie pyłków szczawiu i wraz z końcem miesiąca stopniowo się zmniejsza.

 • Komosa biała (lebioda)

Komosa rozwija się od lipca do sierpnia. Uczulenie na jej pyłek rzadko daje objawy alergiczne o dużym nasileniu. Na początku lipca stężenie pyłków bylicy w całym kraju jest niskie. Dopiero w ostatniej dekadzie miesiąca zwiększa się.

źródło: //www.poradnikzdrowie.pl/

Kolejki oczekujących

 • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. lipca 2019
 • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. czerwca 2019
 • Poradnia neurologiczna - II poł. lipca 2019
 • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. lipca 2019
 • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. sierpnia 2019
 • Poradnia okulistyczna -  brak miejsc na 2019 r.

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61