Co pyli w sierpniu

Co pyli w sierpniu?

Między innymi zarodniki grzybów mikroskopowych, pokrzywa i bylica. Według danych Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych w sierpniu dokuczają one uczuleniowcom w całej Polsce, ponieważ stężenie zarodników i pyłków tych roślin w powietrzu jest bardzo wysokie i utrzymuje się aż do września. Sierpień to miesiąc, w którym kwitnie ambrozja, dlatego uczuleni na jej pyłki powinni zacząć uważnie śledzić kalendarz pylenia. Sprawdź, jakie rośliny pylą w sierpniu i w których regionach kraju alergicy najbardziej muszą uważać na swoje zdrowie.

W sierpniu pylą m.in. zarodniki grzybów mikroskopowych, pokrzywa i bylica. W tym miesiącu najczęstszą przyczyną uczuleń są alergeny grzybów z gatunku Cladosporium i Alternaria alternata. Rozwojowi tego rodzaju grzybów sprzyja wysoka wilgotność powietrza i umiarkowanie wysoka temperatura, dlatego sierpień to trudny okres dla uczulonych na zarodniki grzybów mikroskopowych.

 • Zarodniki grzybów mikroskopowych (grzybów pleśniowych) z rodzaju Cladosporium i Alternaria

Przez cały sierpień we wszystkich regionach kraju stężenie zarodników grzybów z rodzaju Cladosporium jest wysokie. Jak co roku znikną one z powietrza dopiero na początku… listopada. Krótszy okres pylenia mają zarodniki grzybów rodzaju Alternaria – ostatnia dekada sierpnia kończy kilkumiesięczne, agresywne działanie tych grzybów na alergików w całej Polsce. Od początku września intensywność ich pylenia słabnie.

 • Bylica pospolita

Przez cały sierpień stężenie pyłków bylicy we wschodniej i północnej części kraju jest wysokie. Podobnie w południowo-zachodnich oraz północno-wschodnich krańcach Polski. Z kolei w centralnej części kraju pyłki bylicy wywołują reakcje alergiczne przez pierwsze dwie dekady miesiąca – wtedy ich stężenie jest wysokie. Dopiero pod koniec sierpnia ich stężenie zmniejsza się do średniego.

 • Pokrzywa

Pokrzywa, która kwitnie od czerwca do sierpnia, wytwarza ogromne ilości pyłku, ale rzadko powoduje uczulenia. Na Mazowszu i Pomorzu przez pierwszą dekadę sierpnia stężenie pyłku pokrzywy w powietrzu jest wysokie, a przez dwie ostatnie średnie. Tradycyjnie pyłki pokrzywy najbardziej dokuczają alergikom z centralnej Polski, gdzie przez pierwsze dwie dekady sierpnia ich stężenie jest bardzo wysokie, a w dopiero w ostatniej średnie. Z kolei uczuleniowcy z południowej części kraju oraz z północno-wschodniego krańca Polski zmagają się z pyłkami pokrzywy tylko do ok. 20 sierpnia. W ostatniej dekadzie miesiąca w tym rejonie nie obserwuje się pyłków pokrzywy w powietrzu.

 • Trawy

Pyłki traw, które są najczęstszą przyczyną sezonowych dolegliwości alergicznych w Polsce, w sierpniu nieznacznie dokuczają alergikom z centralnej części kraju oraz z południowo-zachodnich oraz północno-wschodnich krańców Polski. W tych rejonach stężenie pyłków traw jest niskie. Z kolei na Mazowszu i Pomorzu przez pierwsze dwie dekady sierpnia nie obserwuje się pyłków traw w powietrzu. Pojawiają się one dopiero w ostatniej dekadzie miesiąca. Należy pamiętać, że w parkach i na łąkach obserwuje się dwukrotne zwyżki stężenia tych alergenów w powietrzu rano, od godz. 5 do 8 oraz między godz. 17 a 19.

 • Ambrozja

W Polsce ambrozja zaczyna kwitnąć w drugiej połowie sierpnia, a jej pyłki utrzymują się w powietrzu do października. Jednak w sierpniu jej obecności nie zauważą alergicy z południowo-zachodnich oraz północno-wschodnich krańców Polski, ponieważ w tych rejonach nie pyli. W centralnej Polsce oraz na Pomorzu i Mazowszu jej pyłki w niskim stężeniu pojawią się dopiero w ostatniej dekadzie miesiąca.

 • Babka zwyczajna

Babka zwyczajna kwitnie od kwietnia do września. Przez cały ten okres stężenie pyłków tej rośliny w powietrzu nie zmienia się i jest niskie.

 • Szczaw zwyczajny

Szczaw zwyczajny najsilniej pyli od lipca do końca września, jednak już w sierpniu przestaje dokuczać uczuleniowcom. We wschodniej i północnej części kraju przez cały miesiąc stężenie pyłków szczawiu jest niskie. W centralnej Polsce szczaw pyli tylko do ok. 20 sierpnia –  w ostatniej dekadzie jego pyłki nie są obecne w powietrzu. Z kolei w południowo-zachodnich oraz północno-wschodnich krańcach Polski pierwsza dekada miesiąca zamyka okres pylenia szczawiu w tym rejonie.

 • Komosa

Na początku sierpnia w całej Polsce jej stężenie w powietrzu jest średnie. Dopiero w dwóch ostatnich dekadach miesiąca zmniejszy się.

źródło:  /www.poradnikzdrowie.pl/

Kolejki oczekujących

 • Poradnia ginekol.-położnicza - I poł. września 2019
 • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. sierpnia 2019
 • Poradnia neurologiczna - II poł. września 2019
 • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. września 2019
 • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. września 2019
 • Poradnia okulistyczna -  brak miejsc na 2019 r.

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61