Multi-Medyk.

STANDARDY ORGANIZACYJNE TELEPORADY W RAMACH POZ W NZOZ „MULTI-MEDYK” SP. Z O. O. WE WROCŁAWIU

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12.08.2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U.2020 poz. 1395 z późn. zmianami) w sklepie medycznym. Teleporada jest rejestrowana przez pacjenta poprzez rejestrację medyczną NZOZ Multi - Medyk: telefonicznie pod numerem telefonu 71 322 53 22, mailowo na adres: ...

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - I poł. czerwca 2022
  • Poradnia chirurgii ogólnej - I poł. czerwca 2022
  • Poradnia neurologiczna - II poł. lipca 2022
  • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. czerwca 2022
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. lipca 2022
  • Poradnia okulistyczna -  II poł. grudnia 2022

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. Św. Macieja 8 Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Rehabilitacja 71 322 18 73
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. M. Borna 1-3

71 328 80 06

71 328 80 61

 

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog