OCT i HRT oka


 

W Poradni Okulistycznej zapraszamy na badanie OCT i HRT oka!

Optyczna koherentna tomografia (OCT) jest jedną z najnowocześniejszych metod diagnostycznych , wykorzystujących skaning optyczny. Analiza współczynnika odbicia światła od poszczególnych warstw siatkówki daje możliwość bardzo wczesnego wykrycia wszelkich zmian w siatkówce i monitorowania leczenia.

Badanie OCT jest niezwykle użytecznym narzędziem do diagnostyki, monitorowania choroby, a także sprawdzania efektywności stosowanego leczenia. Jego walory diagnostyczne są nieocenione w przypadku schorzeń siatkówki (zwłaszcza AMD – zwyrodnienie plamki związanego z wiekiem), zmian cukrzycowych w siatkówce oraz w jaskrze dla oceny warstwy włókien nerwowych.

Badanie OCT jest bezbolesne i bezkontaktowe.

Wskazaniem do wykonania optycznej koherentnej tomografii OCT jest zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), makulopatia cukrzycowa i obrzęk plamki oraz jaskra.

Należy pamiętać, że badanie OCT powinno być zawsze wykonane przez doświadczonego okulistę.

Analiza tomograficzna zmian jaskrowych w tarczy nerwu wzrokowego (HRT) polega na tworzeniu trójwymiarowego obrazu wewnątrz-gałkowej części nerwu wzrokowego. Wynik jego komputerowej analizy ilościowej jest porównywany ze statystycznym wzorcem, opracowanym na podstawie badania typowych tarcz nerwu wzrokowego w populacji osób zdrowych.

Zaawansowana neuropatia jaskrowa w trójwymiarowym obrazie HRT
Zaawansowana neuropatia jaskrowa w trójwymiarowym obrazie HRT.
Twórcy komputerowej analizy tarczy nerwu wzrokowego za pomocą HRT zamieszczają na wydruku uwagę, że automatycznie wygenerowana ocena „w granicach normy” lub „poza granicami normy” nie jest równoznaczna z wykluczeniem lub rozpoznaniem jaskry. Jak bowiem podkreślono powyżej, wygląd prawidłowej tarczy nerwu wzrokowego niekiedy znacznie różni się od uznanego za normę wzorca, a komputer nie jest w stanie odróżnić anomalii anatomicznych od zmian chorobowych. Dlatego rozpoznanie jaskry zawsze należy do lekarza, który ma możliwość uwzględnienia także innych danych sugerujących istnienie choroby (np. stwierdzenie wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego, istniejące już ubytki w polu widzenia lub predyspozycje do okresowego zamykania się kąta przesączania).

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. marca 2020
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. marca 2020
  • Poradnia neurologiczna - II poł. kwietnia 2020
  • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. kwietnia 2020
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. maj 2020
  • Poradnia okulistyczna -  I poł. grudnia 2020

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61