Dostępność Cyfrowa

Deklaracja Dostępności Cyfrowej

NZOZ Multi-Medyk Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa, której dotyczy deklaracja dostępności: www.multi-medyk.pl

Data publikacji strony internetowej 10.07.2015
Data ostatniej znaczącej aktualizacji strony 29.06.2021.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Wszelkie niezgodności na naszej stronie poprawiane są na bieżąco.

Nie spełniono:

 1. Brak filmów z napisami i językiem migowym na stronie jako dodatkowy sposób komunikacji lub informacji dla Osób z niepełnosprawnościami.
 2. Dwie grafiki zamieszczone na stronie, nie posiadają tekstu alternatywnego.
 3. Niektóre linki nie posiadają podkreślenia.
 4. Na stronie można znaleźć niewielkie fragmenty tekstu, które są słabo czytelne.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 29.06.2021.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Multi-Medyk.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 29.06.2021.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszelkie braki związane z dostępnością cyfrową prosimy zgłaszać do nas. Poniżej przedstawione są dane kontaktowe.

 • Osoba: Joanna Malinowska
 • E-mail: sekretariat@multi-medyk.pl
 • Telefon: 71 321 64 98

Jeżeli zachodzi potrzeba zdobycia informacji w inny sposób niż zaprezentowane na stronie Mulit-Medyk, prosimy o kontakt.

W zgłoszeniu podaj:

 1. adres internetowych stron, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 2. swoje imię i nazwisko
 3. swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-ma19il)
 4. informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, informacja dźwiękowa)

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu. W przypadku kolejnych uwag do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

NZOZ Multi-Medyk Sp. z o.o. 50-244 Wrocław, Pl. Św. Macieja 8

 1. Posiadamy dla Osób z niepełnosprawnościami drewniany i przenośny podjazd, mogący zostać umieszczony przed schodami wejściowymi do budynku.
 2. Na klatce wejściowej zamontowany jest podnośnik, umożliwiający Pacjentom mającym problem z chodzeniem, dostanie się do budynku.

Podnośnik

 1. Dostęp, dzięki windzie do każdej kondygnacji obiektu (parter – 4 piętro).
 2. Na parterze znajduje się toaleta dla Osób z niepełnosprawnościami.

NZOZ Multi-Medyk Sp. z o.o. filia 50-204 Wrocław, Plac Maxa Borna 1-3

 1. Przed wejściem do budynku umiejscowiony jest podjazd.

Podjazd przed budynkiem

 1. Budynek posiada windę, umożliwiającą dostanie się na każdy poziom obiektu (parter – 1 piętro).
 2. Przystosowaliśmy toaletę na parterze dla Osób z niepełnosprawnościami.

Aplikacja mobilna

Brak aplikacji mobilnej.

Informacje dodatkowe

 • Badając dostępność strony wykorzystano darmowe narzędzie WAVE.
 • Większość kolorystyki tekstu i tła dostosowana jest zgodnie z zasadą (RGB), tak aby można było przyjaźnie czytać tekst.
 • Na stronie istnieje opcja poruszania się za pomocą klawiatury, przycisk TAB, Shift+TAB lub strzałki.
 • Większość grafik może zostać przedstawiona jako tekst alternatywny.
 • Prawie wszystkie zamieszczone na stronie linki, dają jasną informacje, dokąd prowadzą.
 • Przegląd dostępności strony powinien być zrobiony raz do roku, do 31 marca.

Kolejki oczekujących

 • Poradnia ginekol.-położnicza - I poł. czerwca 2024
 • Poradnia okulistyczna -  I poł. marca 2025
 • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. lipca 2024
 • Poradnia chirurgii ogólnej - I poł. czerwca 2024
 • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. października 2024
 • Poradnia neurologiczna - I poł. lipca 2024

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. Św. Macieja 8 Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Rehabilitacja 71 322 18 73
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. M. Borna 1-3

71 328 80 06

71 328 80 61

 

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog