Chorób Płuc

Poradnia nie ma podpisanej umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ.
Poradnia chorób płuc (pulmonologiczna) zajmujemy się tu diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego.

Najczęstsze choroby układu oddechowego:
- astma oskrzelowa
- gruźlica
- mukowiscydoza
- odma opłucnowa
- przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
- pylica płuc
- rozstrzenie oskrzeli
- rak płuca
- sarkoidoza
- śródmiąższowe choroby płuc
- zapalenie oskrzeli
- zapalenie płuc.

W poradni udzielane są prywatne usługi według obowiązującego cennika.

Cennik
71 322 53 22
883 497 667 - wizyty prywatne
codziennie 8:00 - 16:00
osobiście w rejestracji I piętro
Prosimy o telefoniczne lub osobiste zgłaszanie rezygnacji z wizyty.
czwartek 15:40 - 18:00

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. października 2021
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. października 2021
  • Poradnia neurologiczna - I poł. grudnia 2021
  • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. listopada 2021
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. grudnia 2021
  • Poradnia okulistyczna -  I poł. czerwca 2022

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. Św. Macieja 8 Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Rehabilitacja 71 322 18 73
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. M. Borna 1-3 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog