Poradnia Lekarza POZ „Borna”

Przychodnia na pl. Maxa Borna 1-3 dla dzieci, młodzieży i ich rodziców.

Przychodnia na pl. Maxa Borna przez wiele lat była tylko dla dzieci, wychodząc na przeciw potrzebom młodych rodzin i mieszkańcom naszego rejonu zmieniliśmy jej profil działania. Obecnie Medycyna Rodzinna w POZ na Borna obejmuje opieką całe młode rodziny również dorosłych. Świadczenia POZ udzielane są w warunkach ambulatoryjnych, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta.
W ramach świadczeń POZ lekarze ściśle współpracują z pielęgniarkami i położnymi środowiskowymi POZ.
Działają gabinety zabiegowe oraz punkty szczepień /dostępne szczepienia wg kalendarza szczepień (bezpłatne dla dzieci) oraz płatne – m. in. p/wzw, pneumokokom, meningokokom, p/prypie, p/rotawirusom oraz szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) i grypie/
Funkcjonowanie POZ oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Wyboru dokonuje pacjent poprzez złożenie pisemnej deklaracji u lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej w wybranej przychodni. Więcej informacji w dziale: Zostań naszym pacjentem.

Świadczenia POZ udzielane są w ramach umowy z NFZ i obejmują następujące zakresy:
- porady lekarskie dla dzieci i dorosłych
- gabinet zabiegowy POZ
- badania w ramach profilaktyki wieku rozwojowego
- świadczenia pielęgniarki środowiskowej
- świadczenia położnej środowiskowej
- punkt szczepień i szczepienia ochronne
- profilaktykę zdrowotną


W przychodni "Borna"dostępny jest Program Prozdrowotny prowadzony wspólnie z Gminą Wrocław pod tytułem:
„Program wczesnego wykrywania wad i schorzeń narządu wzroku i słuchu w populacji dzieci i młodzieży szkolnej Wrocławia”.
Strona UM Wrocław

 

Kierownik przychodni, specjalista pediatrii, lek. med. Grażyna Matera
71 328 80 06
71 328 80 61
codziennie 8:00 - 18:00
osobiście w rejestracji w przychodni na pl. Maxa Borna 1-3
e-mail: pediatra@multi-medyk.pl
Prosimy o telefoniczne lub osobiste zgłaszanie rezygnacji z wizyty.
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. września 2020
  • Poradnia chirurgii ogólnej - I poł. października 2020
  • Poradnia neurologiczna - II poł. października 2020
  • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. października 2020
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. listopada 2020
  • Poradnia okulistyczna -  II poł. kwietnia 2021

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Rehabilitacja 71 322 18 73
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61