Poradnia Lekarza POZ „Macieja”

Poradnia Lekarza POZ  "Macieja"

Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielane są w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Świadczenia lekarza POZ udzielane w Przychodni na pl.św.Macieja obejmują:
- badanie i poradę lekarską
- leczenie, kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe
- badania diagnostyczne oraz obrazowe i nieobrazowe (EKG, RTG, USG) zgodnie z wykazem świadczeń Gwarantowanych POZ
- profilaktykę zdrowotną, badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne
- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia
- świadczenia zdrowotne rzeczowe- leki, wyroby medyczne, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze związane z procesem leczenia
- kwalifikowanie do transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów
- wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ
- wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta.

Wizyty lekarskie udzielane są w w przychodni, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta.

Dyrektor ds. medycznych / Kierownik przychodni: lekarz chorób wewnętrznych i specjalista chorób zakaźnych  lek. med. Alina Rajca
71 322 53 22
codziennie 7:30 - 18:00
osobiście w rejestracji internistycznej I piętro
e-mail: internista@multi-medyk.pl
Prosimy o telefoniczne, e-mailowe lub osobiste zgłaszanie rezygnacji z wizyty.
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - I poł. czerwca 2024
  • Poradnia okulistyczna -  I poł. marca 2025
  • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. lipca 2024
  • Poradnia chirurgii ogólnej - I poł. czerwca 2024
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. października 2024
  • Poradnia neurologiczna - I poł. lipca 2024

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. Św. Macieja 8 Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Rehabilitacja 71 322 18 73
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. M. Borna 1-3

71 328 80 06

71 328 80 61

 

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog