Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej POZ

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:

 • - świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż., w tym:


-  wizyty patronażowe w 3-4 miesiącu życia
-  testy przesiewowe w 12 miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 4 i 5 lat
 • - świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;

 • - świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;

 • - świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby;

 • - wypisywanie recept na leki stałe;

 • - prowadzenie badań profilaktycznych w kierunku wykrywania gruźlicy oraz chorób układu krążenia (CHUK)

71 321 60 03 wew. 46
e-mail: pielegniarki@multi-medyk.pl
codziennie 8:00 - 18:00

Kolejki oczekujących

 • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. kwietnia 2024
 • Poradnia okulistyczna -  II poł. stycznia 2025
 • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. maja 2024
 • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. kwietnia 2024
 • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. lipca 2024
 • Poradnia neurologiczna - II poł. maja 2024

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. Św. Macieja 8 Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Rehabilitacja 71 322 18 73
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. M. Borna 1-3

71 328 80 06

71 328 80 61

 

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog