Poradnia Położnej Środowiskowej POZ

Świadczenia położnej POZ obejmują pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad zadeklarowanymi pacjentami, w tym:

 • - edukację w zakresie planowania rodziny;

 • - opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka),    począwszy od 21. (dwudziestego pierwszego) tygodnia ciąży do terminu rozwiązania;

 • - opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2. (drugiego) miesiąca życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych;

 • - opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację;

 • - wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej poz i w domu pacjenta;

 • - pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy, o ile umowa świadczeniodawcy z Funduszem obejmuje powyższe świadczenie;

 • - opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

713 288 006; 713 288 527
codziennie 8:00 - 18:00
poniedziałek, środa, piątek 8:00 - 15:35
wtorek, czwartek 8:00 - 18:00

Kolejki oczekujących

 • Poradnia ginekol.-położnicza - I poł. czerwca 2024
 • Poradnia okulistyczna -  I poł. marca 2025
 • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. lipca 2024
 • Poradnia chirurgii ogólnej - I poł. czerwca 2024
 • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. października 2024
 • Poradnia neurologiczna - I poł. lipca 2024

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. Św. Macieja 8 Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Rehabilitacja 71 322 18 73
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. M. Borna 1-3

71 328 80 06

71 328 80 61

 

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog