RTG

Badania wykonujemy codziennie w godz. 8:00 – 18:00.
Konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod nr  71 321 02 47 lub osobista w rejestracji specjalistycznej na IIp.

Opis badania do odbioru w rejestracji specjalistycznej na IIp.

Wyniki badan RTG wykonywane na podstawie skierowań od lekarzy NZOZ Multi-Medyk będą nagrywane na płytę CD tylko na prośbę pacjenta, w celu dalszej diagnostyki w placówce zewnętrznej.

Dzieci do 14 roku życia zgłaszają się z Książeczką Zdrowia (warunek konieczny do wykonania zdjęcia!).
Do wykonania zdjęcia konieczne jest skierowanie od lekarza.

Jeżeli jesteś w ciąży - poinformuj technika wykonującego zdjęcia przed wykonaniem zdjęcia !

Przygotowanie do RTG kręgosłupa lędźwiowego:
Aby uzyskać dokładny obraz kręgosłupa lędźwiowego należy usunąć z przewodu pokarmowego gazy, a zwłaszcza masy kałowe.
W dniu poprzedzającym badanie pacjent powinien:
- spożywać pokarmy płynne i nie zawierające błonnika tzn. unikać świeżych warzyw, owoców, otrębów, kaszy i pieczywa
- przyjmować ESPUMISAN – 3 x po 2 kapsułki
W dniu badania pacjent powinien:
- pozostać na czczo
- przyjąć rano dwie kapsułki ESPUMISAN

Takie przygotowanie gwarantuje wysoką jakość obrazu radiologicznego, a to umożliwia dokładną diagnozę chorób kręgosłupa.

 

Informacja o wpływie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego.

NZOZ Multi-Medyk Sp. z o. o. z/s 50-244 Wrocław, pl. Św. Macieja 8

Podstawa prawna informacji: Ustawa Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. Dz.U.2021, poz.1941, art.32c, pkt.2

Działalność naszej jednostki między innymi polega na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i uruchamianiu pracowni, w których są stosowane te urządzenia:  Aparat RTG Quantum Medical Imaging, LLC ucyfrowiony w 2015 r.

Działalność z w/w urządzeniem jest wykonywana na podstawie zezwolenia Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia na promieniowanie jonizujące:

-dla pracowników: stale pomiary metodą dozymetrii indywidualnej (środowiskowej)

-dla osób z ogółu ludności: okresowe pomiary dozymetryczne środowiska

W okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. nie zarejestrowano dawek przekraczających wyznaczone limity dawek granicznych dla personelu. Pomiary dozymetryczne środowiska oraz osłon stałych i ruchomych wykazały, że nie są przekraczane dopuszczalne limity dawek dla środowiska.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U. z 2005 r. poz.168) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizujacego stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące.  Dz.U. z dnia 9 września 2021 r. poz.1657 oraz ustawy Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. Dz.U. z 2021 poz.1941 - dopuszczalna roczna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące w 2022 r. wyniosła:

-dla pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące: dawka skuteczna 20mSv na całe ciało, równoważna: 20mSv na oczy i 500 mSv na dłonie, przedramiona

-dla osób z ogółu ludności: skuteczna 1 mSv na całe ciało, równoważna: 15 mSv na oczy i 50 mSv na skórę

Z prowadzonych pomiarów dawek indywidualnych oraz pomiarów dozymetrycznych w środowisku wynika, że prowadzenie działalności przez naszą jednostkę, związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, nie miało w 2022 r. negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowiska.

Elżbieta Hamerska - Prezes Zarządu NZOZ Multi-Medyk Sp. z o. o.

 
71 321 02 47
793 729 667 - wizyty prywatne
codziennie 7:00 - 18:00
osobiście w rejestracji specjalistycznej II piętro
Prosimy o telefoniczne lub osobiste zgłaszanie rezygnacji z wizyty.

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - I poł. lipca 2024
  • Poradnia okulistyczna -  I poł. marca 2025
  • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. lipca 2024
  • Poradnia chirurgii ogólnej - I poł. lipca 2024
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - I poł. listopada 2024
  • Poradnia neurologiczna - I poł. sierpnia 2024

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. Św. Macieja 8 Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Rehabilitacja 71 322 18 73
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. M. Borna 1-3

71 328 80 06

71 328 80 61

 

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog