Być tu i teraz

Życie to tak naprawdę jest bardzo prosta sprawa.
Wystarczy być tu i teraz, odczuwać, cieszyć się piękną chwilą, przeżywać ją w swoim sercu, brzuchu, swoich dłoniach i stopach.
W końcu czas tak szybko płynie…
Tymczasem my, ludzie, mamy tendencję do niezwykłego komplikowania swojego życia: te wszystkie chcę, muszę, powinienem. Chcemy wciąż kreować obraz własnej osoby przed innymi.
I jeszcze przeszłość. Niepowodzenia, krzywdy, źli ludzie, których spotkaliśmy na swej drodze?
Nie potrafimy uwolnić się od bagażu dawnych traum, zabieramy je ze sobą w dalszą drogę.
W efekcie żyjemy – nie żyjąc.
Bez dostępu do prawdziwego ja… do siebie samych.

Na szczęście czasami wystarczy jedno zdanie, jeden gest, uśmiech, jakiś pozornie mało znaczący rytuał, by obudzić się ze snu i doświadczyć stanu: ja jestem.

Cze­mu nig­dy nie do­ceniamy te­go co mamy?
To prze­rażające, że możemy zmar­no­wać całe życie na po­goń za czymś, a gdy to już mamy, oka­zuje się,
że to wca­le nie jest to cze­go szukaliśmy!
Wte­dy pat­rząc wstecz, widzimy i czujemy jak wiele straciliśmy…
Ludzka pogoń za „być” zaczyna się robić bardziej spektakularna niż olimpijczyka za medalem…
Bardziej cieszy pięć lajków pod zdjęciem obiadu na FB, niż słowa „dziękuję, pyszne było” usłyszane w domu od najbliższych.

Nie ma czasu, spaceru, spokoju, relaxu, zdrowia i radości jest pęd,wyścig, złość, nerwy, stresy, choroby i grymas zwany uśmiechem, który to wszystko maskuje.

Nie dajmy się zwariować, korzystajmy z wszystkiego, bo to dla nas jest stworzone,
ale kierujmy się zdrowym rozsądkiem i umiarem!

 

Czytaj też: Choroba XXI wieku

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. marca 2020
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. marca 2020
  • Poradnia neurologiczna - II poł. kwietnia 2020
  • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. kwietnia 2020
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. maj 2020
  • Poradnia okulistyczna -  I poł. grudnia 2020

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61