Jak dobrać aktywność fizyczną dla siebie


 

Jak dobrać aktywność fizyczną dla siebie.
Zdrowe ciało, zdrowy duch.
Filozofia polecana przez św. Hildegardę z Bingen głosiła, że podstawą zdrowia są trzy filary: dieta, zioła oraz…post.
Dziś, przy minimalizacji ruchu i aktywności fizycznej do wymienionych zaleceń świętej trzeba na pewno dodać jeszcze codzienną porcję ruchu – jako czwarty niezbędny filar. Każdy z wymienionych elementów wzmacnia nasz układ odpornościowy, nasze ciało i ducha dzięki czemu choroby będą nas omijać. Zdrowe życie to zdrowe ciało i umysł, to sposób i trwały styl życia, na zawsze.
Dlatego jeśli zastanawiamy się, czy być aktywnym fizycznie, szczególnie gdy mamy określone ograniczenia zdrowotne – odpowiedź brzmi TAK! Jednak zachowajmy rozsądek i przestrzegajmy pewnych zasad nie rezygnując z bycia aktywnym. Ruch i aktywność fizyczna to niezbędny element naszego życia!
Korzystając z dostępnych publikacji zdrowotnych zgadzam się ze stwierdzeniem, że choroby cywilizacyjne możemy podzielić na 4 zasadnicze grupy.

 1. Pierwsza obejmuje zaburzenia przemiany materii i wszelkie ich następstwa takie jak miażdżyca, niewydolność naczyń wieńcowych serca, cukrzyca i otyłość.
 2. Druga grupa dotyczy chorób wynikających z przeciążenia układu nerwowego, czyli nerwice, choroby psychiczne, choroby wrzodowe i choroba nadciśnieniowe.
 3. Trzecią grupę stanowią choroby urazowe czyli następstwa motoryzacji i rozwoju technicznego.
 4. Czwarta grupa jest efektem szkodliwych wpływów środowiska czyli alergie, zatrucia, choroby zawodowe i inne.

Jednym słowem czynniki chorób cywilizacyjnych to przede wszystkim:

 • nadmierne i niewłaściwe odżywianie,
 • zmniejszona aktywność ruchowa,
 • przewaga pracy siedzącej,
 • ograniczenie bycia w ruchu
 • oraz inne, dodatkowe „udogodnienia cywilizacyjne” i szeroko pojęte zanieczyszczenie środowiska, które staje się naszym udziałem.

Zgodnie z wytycznymi Polskiego Forum Profilaktyki dotyczące aktywności fizycznej „siedzący” styl życia lub „lenistwo ruchowe” jest istotnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (ChSN) oraz innych chorób przewlekłych. Ponad 50% osób dorosłych w Polsce – podobnie jak w innych krajach – cechuje „siedzący” tryb życia, a problem niedostatecznej aktywności fizycznej i jej konsekwencji zdrowotnych dotyczy w coraz większym stopniu także dzieci i młodzieży.

Systematyczny wysiłek fizyczny jest jednym z najważniejszych czynników korzystnie wpływających na większość procesów fizjologicznych w naszym organizmie:

 • warunkuje prawidłowy rozwój psychofizyczny,
 • poprawia jakość życia,
 • zapobiega występowaniu nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, zespołu metabolicznego, chorób nowotworowych, depresji, czy osteoporozy i innych.

Osoby aktywne fizycznie żyją przeciętnie o 5–7 lat dłużej.

Propagowanie aktywności fizycznej powinniśmy zaczynać już od wczesnego dzieciństwa! Wysiłek fizyczny dostosowany do wieku, sprawności fizycznej i stanu zdrowia stanowi ważny element profilaktyki prozdrowotnej.

Oczywiście powinniśmy mieć na uwadze, że nadmiernie intensywna aktywność fizyczna, nieracjonalna i niedostosowana do możliwości naszego organizmu i warunków zewnętrznych, nawet u osób mających poczucie pełnego zdrowia może być niebezpieczna. Niektóre ćwiczenia fizyczne mogą prowadzić do urazów i przeciążeń układu ruchu oraz zwiększać ryzyko nagłych powikłań kardiologicznych (zawał serca, zatrzymanie czynności serca, nagły zgon sercowy). W związku z tym podejmowanie intensywnej aktywności fizycznej odbiegającej od dotychczasowej, szczególnie zaś aktywności ekstremalnej lub sportu wyczynowego powinno być poprzedzone badaniami lekarskimi.

Zalecana aktywność fizyczna dla osób zdrowych to wysiłek o umiarkowanej intensywności wykonywany systematycznie (co najmniej 3 razy w tygodniu, a najlepiej codziennie), trwający nie mniej niż 30 minut. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Forum Profilaktyki zdrowia zalecane są takie formy ruchu jak np. szybki marsz lub marszobieg, jazda na rowerze, gimnastyka ogólnorozwojowa, czy taniec i pływanie. Wysiłek o mniejszej intensywności lub krótszym czasie trwania zawsze jest lepszy niż „lenistwo ruchowe”. A niedostateczna aktywność fizyczna z punktu widzenia profilaktyki to aktywność powodująca wydatkowania mniej niż 500 kcal/tydzień.

Powinniśmy przeciwdziałać skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej i zachęcać dzieci, młodych ludzi, osoby z ograniczeniami zdrowotnymi i schorzeniami oraz osoby zdrowe do systematycznej, najlepiej codziennej aktywności fizycznej oraz propagować unikanie korzystania z ułatwień, jakie niesie postęp cywilizacyjny w życiu codziennym np. ograniczać korzystania z samochodu, z windy, ze środków komunikacji etc.

 

źródło: Internet: Czy każdy może ćwiczyć?

Kolejki oczekujących

 • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. sierpnia 2020
 • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. lipca 2020
 • Poradnia neurologiczna - I poł. sierpnia 2020
 • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. sierpnia 2020
 • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. sierpnia 2020
 • Poradnia okulistyczna -  brak miejsc na 2020

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61