Zamów receptę

Zamów receptę bez wizyty u lekarza

Nowelizacja przepisów prawa daje obecnie możliwość wystawienia recept na leki stosowane w chorobach przewlekłych bez konieczności przeprowadzenia każdorazowo badania Pacjenta.
Oznacza to, że w przypadku niektórych chorób Pacjenci będą mogli otrzymać recepty na swoje leki bez konieczności wizyty lekarskiej w POZ.  (w okresie pomiędzy zaplanowanymi wizytami kontrolnymi).
W przypadku leków zleconych przez lekarza z poradni specjalistycznej lub szpitala należy dostarczyć do rejestracji POZ kartę konsultacyjną lub wypis ze szpitala.
Zmiana przepisów nie oznacza, że będzie można złożyć zamówienie na dowolne leki.

Aby uniknąć nieporozumień prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi zasadami składania zamówień na leki!

WAŻNE INFORMACJE:

1. Bez kontaktu z lekarzem można otrzymać recepty na leki stosowane w chorobach przewlekłych dla pacjenta w stanie stabilnym (tzn. bez pogorszenia stanu zdrowia i nowych dolegliwości) o ile w dokumentacji Pacjenta znajduje się informacja o przyjmowanych lekach.
2. W przypadku leków zleconych przez lekarza z poradni specjalistycznej lub szpitala należy dostarczyć do rejestracji POZ kartę konsultacyjną od specjalisty lub wypis ze szpitala.
3. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo. Jeżeli leki z powyższych grup stosowane są przewlekle wymagana jest pisemna informacja od lekarza specjalisty dostarczana raz w roku do lekarza POZ.
4. Leki mogą zostać wypisane wyłącznie osobom ubezpieczonym, w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ
5. Bez kontaktu z lekarzem przepisujemy leki na okres nie dłuższy niż cztery miesiące.
6. W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz lub pielęgniarka ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia. W takich sytuacjach wymagany jest kontakt osobisty (wizyta u lekarza).
7. Każdorazowo należy podać nazwisko lekarza prowadzącego w POZ, wartość glukozy u chorego na cukrzycę, wartość ciśnienia tętniczego u chorych na nadciśnienie.
8. Czas realizacji zamówień – do 4 dni roboczych.
9. Zamówienia prosimy składać nie częściej niż raz w miesiącu na formularzu zamawiania recept dostępnym przy wejściu do przychodni, w rejestracji POZ (Ip.) oraz na stronie internetowej www.multi-medyk.pl. Wypełnione formularze można wrzucić do skrzynki przy wejściu do przychodni, złożyć w rejestracji POZ (Ip.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: internista@multi-medyk.pl
10. Kody e-recpet wysyłane są sms-em na nr tel. kom. pacjenta lub osoby upoważnionej podany w dokumentacji medycznej pacjenta.
11. W razie pytań prosimy o kontakt z rejestracją: tel. 71 322 53 22 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: internista@multi-medyk.pl

 

FORMULARZ ZAMAWIANIA RECEPT NA LEKI STAŁE

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - I poł. czerwca 2024
  • Poradnia okulistyczna -  I poł. marca 2025
  • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. lipca 2024
  • Poradnia chirurgii ogólnej - I poł. czerwca 2024
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. października 2024
  • Poradnia neurologiczna - I poł. lipca 2024

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. Św. Macieja 8 Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Rehabilitacja 71 322 18 73
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. M. Borna 1-3

71 328 80 06

71 328 80 61

 

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog