Zamów receptę

Zamów receptę bez wizyty u lekarza

Nowelizacja przepisów prawa daje obecnie możliwość wystawienia recept na leki stosowane w chorobach przewlekłych bez konieczności przeprowadzenia każdorazowo badania Pacjenta.
Oznacza to, że w przypadku niektórych chorób Pacjenci będą mogli otrzymać recepty na swoje leki bez konieczności wizyty lekarskiej w POZ.  (w okresie pomiędzy zaplanowanymi wizytami kontrolnymi).
W przypadku leków zleconych przez lekarza z poradni specjalistycznej lub szpitala należy dostarczyć do rejestracji POZ kartę konsultacyjną lub wypis ze szpitala.
Zmiana przepisów nie oznacza, że będzie można złożyć zamówienie na dowolne leki.

Aby uniknąć nieporozumień prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi
zasadami składania zamówień na leki!

WAŻNE INFORMACJE:

 1. Bez kontaktu z lekarzem można otrzymać recepty na leki stosowane w chorobach przewlekłych dla pacjenta w stanie stabilnym (tzn. bez pogorszenia stanu zdrowia i nowych dolegliwości) o ile w dokumentacji Pacjenta znajduje się informacja o tych przyjmowanych lekach.
 2. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki  – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.
 3. Jeśli leki z powyższych grup stosowane są przewlekle wymagana jest pisemna informacja od lekarza specjalisty.
 4. Leki mogą zostać wypisane wyłącznie osobom ubezpieczonym, w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ
 5. Bez kontaktu z lekarzem przepisujemy leki na okres nie dłuższy niż cztery miesiące.
 6. Nie przyjmujemy „zamówień” na skierowania, wnioski, zaświadczenia i inne.
 7. Recepty nie odebrane w ciągu miesiąca są niszczone.
 8. W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia. W takich sytuacjach wymagany jest kontakt osobisty (wizyta u lekarza).
 9. W rubryce INFORMACJE OD PACJENTA – należy podać nazwisko swojego lekarza POZ, wartość glukozy u chorych na cukrzycę, wartość ciśnienia tętniczego u chorych na nadciśnienie.
 10. Czas realizacji zamówień to co najmniej 2 dni robocze. (wtorek zamówienie – czwartek odbiór)
 11. Zamówienia można składać nie częściej niż raz w miesiącu osobiście na specjalnym formularzu zamówień dostępnym w rejestracji POZ (I piętro)
  lub tutaj:
  Formularz zamawiania recepty na leki stałe,
  Zasady zamawiania recept na leki stałe.
 12. Zasady wydawania recept: Receptę należy odebrać w Rejestracji Ogólnej na I piętrze osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub poprzez osobę trzecią upoważnioną zgodnie z zapisami w dokumentacji medycznej.
  Recepty – Upoważnienie pacjenta
  Recepty – Oświadczenie pacjenta
  W razie pytań prosimy o kontakt z rejestracją: tel. 71 322 53 22,
  e-mail: multimedyk.internista@gmail.com

 

Formularz zamawiania recepty przez Internet (nie czynny)

* dane obowiązkowe

Imię i Nazwisko:*

PESEL:*

E-mail:

telefon: 

Nazwa zamawianego leku:*

Forma leku:*

Ilość substancji czynnej:*

Ilość leku w opakowaniu:*

Ilość opakowań:*

Informacje od Pacjenta:

 • Oświadczam, że aktualnie nie przebywam w szpitalu, ani w innym zakładzie opieki zdrowotnej na leczeniu czy rehabilitacji.

Termin odbioru recepty:*


 

Kolejki oczekujących

 • Poradnia ginekol.-położnicza - I poł. grudnia 2019
 • Poradnia chirurgii ogólnej - I poł. grudnia 2019
 • Poradnia neurologiczna - II poł. stycznia 2020
 • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. stycznia 2020
 • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - I poł. lutego 2020
 • Poradnia okulistyczna -  brak miejsc do 30-06-2020

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61