Zamów e-receptę

Zamów e-receptę bez wizyty u lekarza

Nowelizacja przepisów prawa daje obecnie możliwość wystawienia recept na leki stosowane w chorobach przewlekłych bez konieczności przeprowadzenia każdorazowo badania Pacjenta.
Oznacza to, że w przypadku niektórych chorób Pacjenci będą mogli otrzymać recepty na swoje leki bez konieczności wizyty lekarskiej w POZ.  (w okresie pomiędzy zaplanowanymi wizytami kontrolnymi).
W przypadku leków zleconych przez lekarza z poradni specjalistycznej lub szpitala należy dostarczyć do rejestracji POZ kartę konsultacyjną lub wypis ze szpitala.
Zmiana przepisów nie oznacza, że będzie można złożyć zamówienie na dowolne leki.

Aby uniknąć nieporozumień prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi
zasadami składania zamówień na leki!

WAŻNE INFORMACJE:

 1. Bez kontaktu z lekarzem można otrzymać e-recepty na leki stosowane w chorobach przewlekłych dla pacjenta w stanie stabilnym (tzn. bez pogorszenia stanu zdrowia i nowych dolegliwości) o ile w dokumentacji Pacjenta znajduje się informacja o tych przyjmowanych lekach.
 2. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki  – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.
 3. Leki mogą zostać wypisane wyłącznie osobom ubezpieczonym, w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ.
 4. Bez kontaktu z lekarzem przepisujemy leki na okres nie dłuższy niż cztery miesiące.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia. W takich sytuacjach wymagany jest kontakt osobisty (wizyta u lekarza).
 6. Czas realizacji zamówień do 4 dni roboczych.
 7. Zamówienia można składać nie częściej niż raz w miesiącu!!
  w następujący sposób :
  1/ w rejestracji POZ na specjalnym formularzu zamówień
  Formularz zamówienia recepty na leki stałe
  2/ przez e-mail:
  internista@multi-medyk.pl,
 8. Składając zamówienie drogą e-mailową prosimy o podanie :
  1/ danych osoby, dla której ma być wypisana e-recepta:
  imię i nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego!
  2/ pełnej nazwy leku i dawkę, (np. Metformax 500 czy Metformax 850)
  3/ formę leku, (np. krople, tabletki, kapsułki, itp.)
  4/ ilość potrzebnych opakowań,
  5/ nazwisko i imię lekarza prowadzącego,
  6/ obowiązującej klauzuli:
  „Oświadczam, że aktualnie nie przebywam w szpitalu, ani innym zakładzie opieki zdrowotnej na leczeniu czy rehabilitacji. Oświadczam, że nie zgłaszam pogorszenia stanu zdrowia, ani nowych dolegliwości.”
 9. E-receptę otrzymują Państwo Sms-em na podany nr telefonu.
 10. W razie pytań prosimy o kontakt z rejestracją: tel. 71 322 53 22,
  e-mail:  internista@multi-medyk.pl.

Kolejki oczekujących

 • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. kwietnia 2020
 • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. kwietnia 2020
 • Poradnia neurologiczna - I poł. maja 2020
 • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. kwietnia 2020
 • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. maj 2020
 • Poradnia okulistyczna -  brak miejsc na 2020

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61