Zarejestruj się

ZAREJESTRUJ SIĘ
Przychodnia „Macieja”
w NZOZ Multi-Medyk Sp. z o.o., pl. Św. Macieja 8 we Wrocławiu  pracują trzy rejestracje medyczne:
– rejestracja ogólna
– rejestracja ginekologiczna
– rejestracja specjalistyczna

Prosimy o telefoniczne lub osobiste zgłaszanie rezygnacji z wyznaczonej wizyty!

Rejestracja Ogólna mieści się na I piętrze, obsługuje zapisy do:
– lekarzy POZ (internistów),
– specjalistów: angiologa i pulmonologa
– USG ogólne
Rejestracja pracuje:  pon – pt  w godz.  7:00 – 18:00.
Obsługuje pacjentów osobiście,
telefonicznie pod numerami:
–  71 322 53 22,   883 497 667 – wizyty prywatne
oraz e-mailowo: internista@multi-medyk.pl
codziennie od 7:30 – 18:00


Rejestracja Ginekologiczna  mieści się na I piętrze przy Poradni Ginekologicznej, g. 108,
obsługuje zapisy do:
– lekarzy ginekologów,
– USG ginekologicznego.

Rejestracja pracuje w godz. :
poniedziałek  8:00-10:00 i 13:00-15:00
wtorek  13:00-15:00
środa  8:00-10:00 i 13:00-15:00
czwartek  13:00-15:00
piątek  12:00-14:00
obsługuje pacjentki osobiście,
telefonicznie pod numerem:    71 321 60 03 wew. 25
oraz e-mailowo: ginekologia@multi-medyk.pl


Rejestracja Specjalistyczna mieści się na II piętrze, obsługuje zapisy do:
– lekarzy specjalistów
– RTG

Rejestracja pracuje:  pon – pt  w godz.  7:30 – 18:00.
Obsługuje pacjentów osobiście,
telefonicznie pod numerami:
71 321 02 47,   793 729 667 – wizyty prywatne
oraz e-mailowo:  specjalista@multi-medyk.pl,
codziennie 8:00 – 18:00


 ZAREJESTRUJ SIĘ
Przychodnia „Borna”
w NZOZ Multi-Medyk Sp. z o.o.,
pl. Maxa Borna 1-3 we Wrocławiu

Rejestracja pracuje:  pon – pt  w godz.  8:00 – 18:00,
obsługuje pacjentów osobiście,
telefonicznie pod numerami:
tel.  71 328 80 06;  71 328 80 61
oraz e-mailowo: pediatra@multi-medyk.pl

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. sierpnia 2020
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. lipca 2020
  • Poradnia neurologiczna - I poł. sierpnia 2020
  • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. sierpnia 2020
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. sierpnia 2020
  • Poradnia okulistyczna -  brak miejsc na 2020

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61