Kto wystawia skierowanie na badania

Kto wystawia skierowanie na badania? Jest to pytanie bardzo często stawiane przez pacjentów.

Problem uzyskania skierowania na badania diagnostyczne zalecone przez lekarza specjalistę z poradni specjalistycznej lub szpitala, jest jedną z najczęstszych przyczyn niepotrzebnych sporów i kontrowersji w gabinecie lekarza POZ. Tymczasem sprawa jest bardzo prosta i oparta na obowiązujących przepisach prawnych.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 8 września 2015 r. (poz. 1400)

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Rozdział 2

§ 12.6. W przypadku gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy to również lekarza, o którym mowa w art. 57 ust. 2 pkt. 1, 2, 4, 5 i 7 ustawy.
§ 12.7. W przypadku skierowania pacjenta do szpitala, w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia w szpitalu badania diagnostyczne i konsultacje.

Lekarz, który zaleca zrobienie badań, wystawia skierowanie na te badania i ponosi ich koszty, a nie odsyła do innego lekarza!*

* nasz komentarz

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. lipca 2019
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. czerwca 2019
  • Poradnia neurologiczna - II poł. lipca 2019
  • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. lipca 2019
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. sierpnia 2019
  • Poradnia okulistyczna -  brak miejsc na 2019 r.

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61