NZOZ Multi-Medyk Spółka z o.o.

NZOZ Multi-Medyk z siedzibą przy pl. Św. Macieja 8 i filią na pl. Maxa Borna 1-3 rozpoczął działalność medyczną 1 stycznia 2002 r.          

Spółka została utworzona przez pracowników zlikwidowanego ZOZ Wrocław Śródmieście w ramach przekształceń Miejskiej Służby Zdrowia we Wrocławiu – pracownicy przychodni utworzyli spółkę na bazie dwóch przychodni ZOZ Śródmieście, które swoją działalność medyczną prowadziły od kilkudziesięciu lat.

Wprowadzenie w Polsce systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz podpisanie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (DOW NFZ) sprawiło, że pacjentem mającym prawo do korzystania z usług leczniczych naszych przychodni stała się każda osoba ubezpieczona w ramach tego systemu. W gronie pacjentów naszych placówek oprócz mieszkańców najbliższych dzielnic miasta znajdują się pacjenci spoza rejonu wybierający nas z powodu dostępu do szerokiej gamy usług medycznych, rzetelnej i solidnej pracy oraz wykwalifikowanego i cenionego zespołu medycznego.
Z naszych usług można korzystać w ramach:
– powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ)
– prywatnego ubezpieczenia lub abonamentu firmowego
– prywatnie
– medycyny pracy dla firm i kierowców.
W naszych przychodniach pracują lekarze rodzinni, interniści, pediatrzy oraz lekarze specjaliści.

Ponad 16 tysięcy pacjentów wskazuje naszą placówkę Multi-Medyk, jako miejsce udzielania świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej POZ.
Świadczenia medyczne POZ udzielamy naszym pacjentom w dwóch miejscach w:
– Przychodni na pl. Św. Macieja 8 dla dorosłych i starszych,
– Przychodni na pl. Maxa Borna 1-3 dla dzieci, młodzieży i ich rodziców.

Przychodnia „Borna” na pl. Maxa Borna przez wiele lat była tylko dla dzieci, wychodząc na przeciw potrzebom młodych rodzin i mieszkańcom nowych osiedli w naszym rejonie zmieniliśmy jej profil działania. Obecnie Medycyna Rodzinna w POZ na Borna obejmuje opieką całe młode rodziny również dorosłych. Świadczenia POZ udzielane są w warunkach ambulatoryjnych, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta. W ramach świadczeń POZ lekarze ściśle współpracują z pielęgniarkami i położnymi środowiskowymi POZ. Świadczymy także usługi pielęgniarek i położnych środowiskowych. Działają gabinety zabiegowe oraz punkty szczepień [dostępne są szczepienia wg kalendarza szczepień (bezpłatne dla dzieci) oraz płatne – m. in. p/wzw, pneumokokom, meningokokom, p/grypie, p/rotawirusom oraz szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)].
Funkcjonowanie POZ oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Wyboru dokonuje pacjent poprzez złożenie pisemnej deklaracji u lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej w wybranej przychodni. Więcej informacji w dziale Zostań naszym Pacjentem.

Obok świadczeń POZ naszym pacjentom oferujemy także usługi w:
– kilkunastu specjalistycznych poradniach AOS,
– wielu pracowniach diagnostycznych,
– z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla pracowników przedsiębiorstw tj. Medycynę Pracy.

Poszczycić się możemy również kompleksową bazą rehabilitacji, przy wykorzystaniu której świadczymy usługi dla naszych pacjentów z zakresu rehabilitacji ruchowej, fizykoterapii oraz masażu. Stworzyliśmy zgrany zespół fizjoterapeutów o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Zabiegi ordynować mogą lekarze specjaliści oraz doświadczeni rehabilitanci.
Więcej informacji, dotyczących poszczególnych zakresów świadczeń zdrowotnych wykonywanych w naszej placówce znajdziecie Państwo w osobnych zakładkach tej witryny internetowej. Wychodząc na przeciw potrzebom naszych Pacjentów w 2020 r. rozszerzyliśmy zakres wykonywanych komercyjnych świadczeń rehabilitacyjnych. Po długim remoncie i przerwie związanej ze stanem pandemii, oddaliśmy do użytku dla Pacjentów nową pracownię rehabilitacyjną, wykonującą liczne zabiegi fizjoterapii, masaże, gimnastykę i indywidualne ćwiczenia (ugul). Od lipca 2020 r. zapraszamy na III piętro na rehabilitację..

Posiadamy Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10: świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, diagnostyki medycznej, medycyny pracy i profilaktyki medycznej. Prowadzimy proces re-certyfikacji – audyt nadzoru – w trakcie którego sprawdzane są zgodności procedur i procesów z normą. Obecny certyfikat ważny jest do 29 czerwca 2023 roku.

Nasze przychodnie są skomputeryzowane i pracują w sieci wewnętrznej  – co znacznie ułatwia obsługę pacjentów.

Zawieramy umowy z PLR i NZOZ na wykonywanie badań diagnostycznych, m. in. w zakresie diagnostyki radiologicznej, ultrasonograficznej, rektoskopowej, kolposkopii, kapilaroskopii, rinomanometrii, spirometrii, cytologii, naświetlań lampą UVA i UVB oraz innych dostępnych w tut. NZOZ-ie.

W 2015 roku ucyfrowiliśmy aparat RTG i wyremontowaliśmy Pracownię.
Od lutego 2018 roku na terenie naszej przychodni znajduje się nowoczesny Punkt Pobrań największej w Polsce sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKI. Dzięki temu mamy bezpośredni dostęp do bogatego wyboru badań laboratoryjnych współpracujemy z firmą, która stała się liderem w branży, także pod względem jakości oraz wdrażanych rozwiązań technologicznych, informatycznych i zarządczych.

Od wielu lat prowadzimy Program Prozdrowotny wspólnie z Gminą Wrocław pod tytułem: „Program wczesnego wykrywania wad i schorzeń narządu wzroku i słuchu w populacji dzieci i młodzieży szkolnej Wrocławia”. O potrzebie prowadzenia programu świadczy ilość przebadanych dzieci – w latach 2000 – 2008 przebadano 110 000 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym znajdując wady i zaburzenia wymagające dalszego leczenia.

Dyrektor ds. Medycznych, Kierownik przychodni na Pl. Św. Macieja 8: lek. med. Alina Rajca
Kierownik przychodni na Pl. Maxa Borna 1-3: lek med. Grażyna Matera
Prezes Zarządu NZOZ Multi-Medyk Sp. z o. o.: mgr Elżbieta Hamerska

NZOZ Multi-Medyk oferuje:
Dla pacjentów: badania lekarskie dzieci i dorosłych, usługi pielęgniarek i położnych, laboratoryjne, cytologiczne, radiologiczne, ultrasonograficzne, elektrokardiograficzne, pole widzenia, pachymetria, tonometria, kapilaroskopowe, kolposkopowe, kriochirurgia /ginekologia/ i krioterapia/wymrażanie zmian dermatologicznych/ rektoskopowe, anoskopowe, spirometryczne, audiometryczne oraz dermatoskopowe, fizykoterapia, masaże, ultradźwięki, mrożenia, szczepienia, injekcje.

Dla NZOZ-ów i PLR: badania cytologiczne, radiologiczne, ultrasonograficzne, kolposkopowe, spirometryczne, rektoskopowe oraz kapilaroskopowe. Kriochirurgia ginekologiczna i dermatologiczna. Lampy UVB i UVA.

Dla firm: usługi medycyny pracy, usługi reklamowo-informacyjne /skierowane do naszych pacjentów/ oraz wynajmy.

Posiadamy szeroką gamę świadczeń finansowanych przez DOW NFZ  dla pacjentów ubezpieczonych oraz świadczenia prywatne płatne według aktualnego cennika dla pacjentów nieubezpieczonych.

W podwórku przychodni rośnie niezwykle okazały ponad 130-letni bluszcz (Hedera Helix) odmiany żeńskiej, przypominający olbrzymie drzewo.

Bluszcz

Ponad 130-letni bluszcz na podwórku NZOZ Multi-Medyk

Plac Św. Macieja we Wrocławiu:

Pl.Św.Macieja, 1

Północna pierzeja pl. Św. Macieja

Pl.Św.Macieja, 2

Skwer z fontanną na pl. Św. Macieja

Pl.Św.Macieja, 3

Południowa pierzeja placu Św. Macieja

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - I poł. czerwca 2024
  • Poradnia okulistyczna -  I poł. marca 2025
  • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. lipca 2024
  • Poradnia chirurgii ogólnej - I poł. czerwca 2024
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. października 2024
  • Poradnia neurologiczna - I poł. lipca 2024

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. Św. Macieja 8 Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Rehabilitacja 71 322 18 73
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. M. Borna 1-3

71 328 80 06

71 328 80 61

 

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog