Medycyna Pracy

Medycyna Pracy oferuje
świadczenia medyczne obejmujące badania:

- wstępne
- okresowe 
- kontrolne 
- dla kierowców lub kandydatów na kierowców
- sanitarno-epidemiologiczne - aktualizacja tzw. pracowniczej książeczki zdrowia

Na miejscu - w budynku na pl. Św. Macieja 8 w ramach usług poradni medycyny pracy dostępne są RTG, EKG, laboratorium, spirometria, audiometria oraz specjaliści - okulista, laryngolog i neurolog.

W poradni medycyny pracy udzielane są usługi medyczne na podstawie umów zawartych z pracodawcami.

Firmom zapewniamy opiekę w ramach zawartych umów na świadczenia Medycyny Pracy.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Jak zawrzeć umowę?
Wysłać zapytanie na e-mail: sekretariat@multi-medyk.pl
Po otrzymaniu skierowania z zakładu pracy należy zgłosić się
- osobiście do p. Katarzyny Kalus do rejestracji na Ip.
- telefonicznie 883 497 667 po podaniu stanowiska pracy i narażeń w miejscu pracy /wypisane są na skierowaniu/ wyznaczamy terminy badań i wizyty u lekarza.
środa 12:30 - 14:30
piątek 12:30 - 14:30

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. stycznia 2022
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. stycznia 2022
  • Poradnia neurologiczna - II poł. lutego 2022
  • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. stycznia 2022
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. lutego 2022
  • Poradnia okulistyczna -  II połowa sierpnia 2022

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. Św. Macieja 8 Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Rehabilitacja 71 322 18 73
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. M. Borna 1-3 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog