Medycyna Pracy

W Poradni Medycyny Pracy
zakres oferowanych świadczeń obejmuje:

- badania wstępne przy przyjęciu do pracy
- badania okresowe dla aktualnie zatrudnionych
- badania kontrolne (po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni)
- badania kandydatów na kierowców
- badania dla kierowców do świadectwa kwalifikacji
- badania do pracy na wysokości

Na miejscu - w budynku na pl. Św. Macieja 8 dostępne są RTG, EKG, laboratorium, spirometria oraz specjaliści - okulista, laryngolog i neurolog.

W poradni udzielane są usługi medyczne na podstawie umów zawartych z pracodawcami na jego koszt.

Firmom zapewniamy stałą opiekę w ramach zawartych umów na świadczenia Medycyny Pracy.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Jak zawrzeć umowę?
Wysłać zapytanie: fax 71 321 64 98 lub email: multimedyk.sekretariat@gmail.com
Po otrzymaniu skierowania z zakładu pracy należy zgłosić się
- osobiście do p. Katarzyny Kalus do rejestracji na Ip.
- telefonicznie 883 497 667 po podaniu stanowiska pracy i narażeń w miejscu pracy /wypisane są na skierowaniu/ wyznaczamy terminy badań i wizyty u lekarza.
środy 12:30 - 14:30
piątek 12:30 - 14:30

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - I poł. grudnia 2018
  • Poradnia chirurgii ogólnej - I poł. grudnia 2018
  • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. stycznia 2019
  • Poradnia neurologiczna - I poł. stycznia 2019
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. stycznia 2019
  • Poradnia okulistyczna -  II poł. stycznia 2019

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61