Chirurgii ogólnej (NFZ)

W poradni Chirurgii ogólnej udzielane są bezpłatne usługi chirurgiczne w ramach kontraktu z NFZ.
Wizyta w poradni chirurgii ogólnej w ramach umowy z NFZ wymaga skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty.


Zakres świadczeń poradni chirurgicznej obejmuje:

- poradę lekarską
- konsultacje chirurgiczne
- zlecanie konsultacji specjalistycznych
- zlecanie badań diagnostycznych
- kwalifikację do leczenia stacjonarnego
- drobne zabiegi chirurgiczne

W poradni chirurgii ogólnej do najczęściej wykonywanych świadczeń zdrowotnych należą procedury z zakresu tzw. "małej chirurgii" np.:

- usuwanie wrastających paznokci
- usuwanie brodawek, kaszaków, znamion i innych zmian skórnych
- pobieranie wycinków do badań histopatologicznych
- szycie ran
- usuwanie szwów
- nacięcia ropni
- zmiany opatrunków
- badania kontrolne po zabiegach i urazach.

 

W poradni udzielane są prywatne usługi według obowiązującego cennika.

Cennik
71 321 02 47
793 729 667 - wizyty prywatne
codziennie 7:30 - 17:00
osobiście w rejestracji specjalistycznej II piętro
Prosimy o telefoniczne lub osobiste zgłaszanie rezygnacji z wizyty.
poniedziałek 7:30 - 19:00
wtorek 7:30 - 14:30 ~ 15:00 - 18:30
środa 7:30 - 19:00
czwartek 7:30 - 19:00
piątek 7:30 - 17:00

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. października 2021
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. października 2021
  • Poradnia neurologiczna - I poł. grudnia 2021
  • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. listopada 2021
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. grudnia 2021
  • Poradnia okulistyczna -  I poł. czerwca 2022

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. Św. Macieja 8 Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Rehabilitacja 71 322 18 73
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. M. Borna 1-3 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog