Zambrzycka Renata

Godziny pracy:
czwartek 14:00 - 18:00
Zambrzycka Renata - Lekarz AOS - specjalista reumatologii
Poradnia Reumatologiczna, Przychodnia "Macieja"
NZOZ Multi-Medyk, pl.św.Macieja 8
tel. 71 321 02 47

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. lipca 2019
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. czerwca 2019
  • Poradnia neurologiczna - II poł. lipca 2019
  • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. lipca 2019
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. sierpnia 2019
  • Poradnia okulistyczna -  brak miejsc na 2019 r.

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61