ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W PLACÓWKACH NZOZ MULTI – MEDYK W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCYM STANEM PANDEMII COVID -19

Osobiste wizyty w przychodni należy dla własnego bezpieczeństwa ograniczyć do niezbędnego minimum.

Rekomendujemy rejestrowanie się do lekarzy POZ (w tym zamawianie leków stałych) oraz poradni specjalistycznych drogą telefoniczną, bardzo wygodną – preferowaną drogą e-mailową lub poprzez złożenie papierowego formularza w skrzynce umieszczonej obok portierni.

Czas oczekiwania na kontakt telefoniczny po złożeniu prośby za pośrednictwem e-maila lub formularza wynosi kilka godzin – maksymalnie do 12 godzin.

Każdy pacjent, którego stan zdrowia tego wymaga jest badany przez lekarza POZ osobiście, po uprzednim ustaleniu wskazań oraz terminu wizyty podczas TELEPORADY (rozmowy telefonicznej z lekarzem).

Na wizyty w przychodni należy zgłaszać się wg wyznaczonych godzin, nie wcześniej niż do 10 minut przed planowym terminem.

Na terenie przychodni obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek oraz dezynfekowania rąk.

Na terenie przychodni obowiązuje nakaz zachowywania dystansu minimum 1,5 m między osobami.

W przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych wizytę w poradni specjalistycznej należy przełożyć na inny termin, a problem zdrowotny związany z infekcją omówić z lekarzem POZ.

Rejestracja POZ tel.71 322 53 22 w godz.7:00-18:00 internista@multi-medyk.pl

Rejestracja do specjalistówtel.71 321 02 47 w godz.7:30-18:00 specjalista@multi-medyk.pl

Pielęgniarki środowiskowe tel.71 321 60 03 w. 46 pielegniarki@multi-medyk.pl

Gabinet Zabiegowy tel.71 322 13 19 w godz.8:00-18:00 zabiegowy@multi-medyk.pl

Pielęgniarka koordynująca tel.71 322 37 35 w godz. 8:00-15:00 przelozona@multi-medyk.pl

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. października 2020
  • Poradnia chirurgii ogólnej - I poł. listopada 2020
  • Poradnia neurologiczna - I poł. listopada 2020
  • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. listopada 2020
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - I poł. grudnia 2020
  • Poradnia okulistyczna -  II poł. maja 2021

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Rehabilitacja 71 322 18 73
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61