ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

Rekomendujemy rejestrowanie się do lekarzy POZ (w tym zamawianie leków stałych) oraz poradni specjalistycznych drogą telefoniczną, bardzo wygodną – preferowaną drogą e-mailową lub poprzez złożenie papierowego formularza w skrzynce umieszczonej obok portierni.

Formularz zamawiania teleporady dostępny jest przy portierni lub do pobrania tutaj w zakładce „O nas” – druki do pobrania.

Czas oczekiwania na kontakt telefoniczny po złożeniu prośby za pośrednictwem e-maila lub formularza wynosi kilka godzin – maksymalnie do 12 godzin.

Na wizyty do przychodni należy zgłaszać się wg wyznaczonych godzin, nie wcześniej niż 10 minut przed planowym terminem.

Na terenie przychodni obowiązuje
– bezwzględny nakaz noszenia maseczek oraz dezynfekowania rąk
– nakaz zachowywania dystansu minimum 1,5 m między osobami.

W przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych wizytę w poradnii specjalistycznej należy przełożyć na inny termin, a problem zdrowotny związany z infekcją omówić z lekarzem POZ.

Rejestracja POZ tel.71 322 53 22 w godz.7:00-18:00 internista@multi-medyk.pl

Rejestracja do specjalistów tel.71 321 02 47 w godz.7:30-18:00 specjalista@multi-medyk.pl

Pielęgniarki środowiskowe tel.71 321 60 03 w. 46 pielegniarki@multi-medyk.pl

Gabinet Zabiegowy tel.71 322 13 19 w godz.8:00-18:00 zabiegowy@multi-medyk.pl

Pielęgniarka koordynująca tel.71 322 37 35 w godz. 8:00-15:00 przelozona@multi-medyk.pl

Szczegółowy opis standardów organizacyjnych teleporady w ramach POZ umieszczone są w zakładce „Strefa pacjenta” –  https://www.multi-medyk.pl/strefa_pacjenta/standardy-organi…o-o-we-wroclawiu/ ‎

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - I poł. czerwca 2024
  • Poradnia okulistyczna -  I poł. marca 2025
  • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. lipca 2024
  • Poradnia chirurgii ogólnej - I poł. czerwca 2024
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. października 2024
  • Poradnia neurologiczna - I poł. lipca 2024

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. Św. Macieja 8 Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Rehabilitacja 71 322 18 73
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. M. Borna 1-3

71 328 80 06

71 328 80 61

 

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog